Bormangel bliver gjort værre af

  • Sandede jorde
  • Jorde med højt reaktionstal
  • Jorde med lavt indhold af organisk materiale
  • Høje niveauer af kvælstof
  • Høj niveauer af kalcium
  • Koldt, vådt vejr
  • Perioder med tørke

Bor er vigtigt for

  • Spiring af pollenkorn og frugtbarhed
  • Tilstrækkeligt antal kerner i akset og udbytte
  • Nødvendigheden af B er relativt lav