Forbedring af kvaliteten i havre

De faktorer der har indvirkning på havrekvaliteten er sort, jordtype, gødskning og plantebeskyttelse. Vejrforholdene under vækstsæsonen har også en væsentlig effekt på kvaliteten og især på indholdet af mug og toksiner.

Havrens kvalitetsspecifikationer er afhængige af slutbrugerens krav og om det skal bruges til kvægfoder eller til møllebrug. De hovedtræk der skal overvejes er proteinindhold (%), størrelse (1000 kornsvægt) og rumvægt (kg / hl).

Afgrødespecifikke næringsprogrammer har en påvirkning på kvaliteten af det høstede korn og bør planlægges efter de tilstræbte kvalitetsspecifikationer.

Næringsstoffer og havrekvalitet

Makronæringsstoffer der påvirker havrekvaliteten

Kvælstof og kalium er de mest indflydelsesrige af makronæringsstofferne når det handler om kornkvaliteten. Kvælstof er vigtigt for protein og stivelsesindholdet, mens kalium sikrer kornets struktur og modvirker lejesæd, der kan reducere faldtallet og rumvægten.

Mikronæringsstoffer der påvirker havrekvaliteten

De sekundære næringsstoffer, svovl og magnesium, har begge en indflydelse på kornets proteiner og rumvægt. Derudover indvirker zink på kvælstofmetabolismen, som forbedrer indholdet af proteiner i hveden.