Forbedring af antallet af kerner pr. aks i havre

Antallet af kerner er et resultat af antallet af frugtbare skud pr. plante og antallet af kerner i akset. Derfor er det vigtigt at landmanden er opmærksom på de næringsstoffer, der kan have en indflydelse på antallet af kerner pr. aks.

Næringsstoffernes rolle for antallet af kerner pr. aks

Kvælstof

Kvælstof vil have en effekt på antallet af kerner, som sidder på de individuelle aks. En højt ydende havreafgrøde vil have omkring 30-40 kerner / aks, men tallet vil dog være noget lavere hvis planten mangler kvælstof. Timingen i brugen af kvælstof har samtidig en stor betydning.

Tidlig anvendelse af kvælstof forøger antallet af kerner / aks.

Mangan, zink, kobber og bor

Mangan, zink, kobber og bor er de mest essentielle næringsstoffer, som påvirker antallet af kerner / aks og derved forbedrer udbyttet. Kobber påvirker pollenkvaliteten og derfor antallet af skud som spirer. Tomme kerner forbindes ofte med kobbermangel.

Andre faktorer som har indflydelse på antallet af kerner

Det endelige antal kerner per aks varierer fra sæson til sæson og er påvirket af flere forskellige faktorer, heriblandt:

  • Sort
  • Sygdomsbekæmpelse under blomstringen
  • Vejrforhold under blomstringen
  • Temperatur og dagslængde før begyndende strækning (Zadoks GS 30)