Bibeholdelse af grøn bladmasse i havre

En anden faktor i at opnå et højt havreudbytte, er at holde bladene grønne indtil afslutningen af kernefyldningsperioden og derved indfange så meget af det indfaldende lys som muligt, og konvertere det til udbytte.

Næringstoffernes rolle og den grønne bladmasse

Kvælstof

Kvælstof, kalium og magnesium er alle af stor betydning for at kunne bibeholde en grøn bladmasse. Klorofyl er et kvælstof- og magnesiumrigt protein, som giver planten dens grønne farve og er samtidig central for selve fotosyntesen. Sammenspillet mellem indholdet af klorofyl i bladene og kvælstof er veldokumenteret, hvor klorofyl indholdet stiger sideløbende med kvælstofindholdet.

Værktøjer som Yara N-Tester, der måler klorofylindholdet i bladene, benytter sig af sammenspillet mellem disse to til at udregne afgrødernes kvælstofniveau.

Magnesium

Magnesium er det centrale atom i klorofyl og har en direkte indflydelse på dannelsen af klorofyl og mængden i planterne. Magnesium aktiverer derudover også enzymerne og arbejder sammen med kalium og calcium som regulatorer for plantens saltvandsbalance. Saltvandsbalancen påvirker plantens transport af vand og næringsstoffer og stopper den fra at visne.

Kalium

Kalium spiller en meget vigtig rolle i at vedligeholde cellens struktur og styrke, samt for næringsstoffernes evne til at bevæge sig rundt i planten. Utilstrækkelige mængder kalium kan føre til for tidlig nedvisningog lejesæd. Kaliummangel i selve strået kan føre til en mere skrøbelig afgrøde, som er i større fare for lejesæd og kan reducere både udbytte og kvalitet dramatisk. Kaliumniveauet bestemmer åbningen og lukningen af spalteåbningerne som regulerer vandtabene fra bladoverfladen, hvilket forhindrer planten i at visne i tørkeperioder.

Kalium er indblandet i over 60 forskellige enzymer. Tilfredsstillende mængder kalium vil forlænge kernefyldningsperioden og resulterer dermed i forbedret kernevægt. Efterspørgslen på kalium er større end på alle andre næringsstoffer med størstedelen optaget i foråret. Anvendelsen bør gå efter at opnå disse målsætninger.