Gødningsanbefaling

Kirsebær med traditionel gødning, gødevanding og bladgødning.

Gødningsstandard for kirsebær, kg/h:

Kvælstof (N) Fosfor (P) Kalium (K)

60-140

60-140

5-150

 

Bladanalyser, optimale værdier:

N P K Ca Mg B Zn Mn

2,5-3,0

0,15-0,3

1,5-2,5

1,0-2,5

0,3-0,6

20-50

20-50

30-160

 

Optimalt pH er 5,5 - 6,0. Juster pH i jorden med kalkning før plantning, hvis pH er for lavt. Hvis pH er for højt, er bladgødning med mikronæring særlig vigtig.

Grundgødning

Mængde og type grundgødning er afhængig af dyrkningsteknik, jordtype og næringsstatus i jorden. NPK-gødningen YaraMila 14-3-15 med mikro er velegnet fordi den er klorfattig, har et moderat N-indhold og god balance mellem nitrat og ammonium nitrogen samt rig på K, Mg og mikronæringsstoffer. Udbring en begrænset mængde YaraMila14-3-15 tidligt på foråret. 

Gødevanding

Gødevanding er velegnet til at give rigtig mængde plantenæring på rette tid og sted. Gødevanding gennem drypvandingssystem kan gøres på forskellige måder. Bedste resultat opnås ved at give alle næringsstofferne i næringsløsning hen over sæsonen. Bland en stamopløsning med YaraTera Calcinit (Ca og N) og en anden stamløsning med de andre næringsstoffer (YaraTera Kristalon). De kan doseres samtidig, hvis man har injektor, som ikke blander stamløsninger før de fortyndes. Fordi bufferevnen i jord er stor, kan løsning med en dosatron også anvendes. Med denne strategi udbringes næringstilførsel med YaraTera Kristalon den ene uge og YaraTera Calcinit den andre uge.

YaraTera Calcinit og Kristalon Indigo (9-5-25 +Mg og mikro) eller Kristalon Scarlet (8-5-30 +Mg og mikro) er de mest aktuelle gødningstyper til gødevanding i kirsebær. Der kan suppleres med YaraTera Krista K Plus, hvis der er behov for yderligere kalium og nitrat.

Gødningsplaner til kirsebær kan også sammensættes ud fra de enkelte YaraTera Krista produkter samt YaraTera Rexolin APN cheleteret mikroblanding.

Ledningstal

Vær altid bevidst omkring mængden af gødning som udbringes. Ledningstallet siger bare noget om styrken på næringsopløsningen, som gives, men ingenting om hvor meget næring, der udbringes totalt pr. arealenhed. Af hensyn til miljøet og plantevæksten er det lige så vigtigt at have kontrol med mængden af gødning, som gives gennem gødevanding, som det er ved traditionel gødskning med YaraMila 14-3-15.

Gødningstyperne anbefalet til gødevanding ovenfor giver ca. ledningstal 1,2 mS/cm ved 1 promille opløsning i rent vand. Det samme opnås med 10 kg gødning opløst i 100 liter stamløsning og derefter fortyndet 1:100.

Er jorden tør anbefales ledningstal i udgående gødningsvand til at være ca.1,5 mS/cm. Med stigende fugtighed i jorden kan ledningstallet øges.

Juster gødningen

Juster gødningen gennem sæsonen i forhold til jordtype og vejrforhold.

I vækstsæsonen er det let at justere næringstilførsel efter behov. Behovet kan ændres meget med vejr og temperatur. På jord indeholdende meget organisk materiale (humus) kan der i varme perioder være stor frigivelse af kvælstof, og tilførsel af kvælstof skal derfor begrænses ved at reducere gødskning med kalksalpeter (YaraTera Calcinit). Efter megen nedbør og udvaskning, specielt på lette jorde, kan der derimod være behov for at ”fylde op” med kvælstof, evt. også K, Mg og mikro (YaraTera Kristalon). 

Med præcis styring af næringstilførsel vil man kunne hindre revnede frugter, sikre god smag, store frugter med god holdbarhed og reducere risiko for svampesygdomme.

Vanding

Det er generelt vigtigt at undgå udtørring, og i visse perioder af sæsonen er det ekstra vigtigt. 

Tørke i celledelingsperioden fører til reduceret størrelse og frugtfald. Tørke de sidste fem uger før høstning reducerer også størrelsen. Uens vandtilgang fra frugten begynder at få farve, fører til revnede bær. 

Det er en stor fordel at have udstyr for måling af jordens vandindhold, og er jorden dækket, er dette helt nødvendig. Et tensiometer måler, hvor meget rødderne skal suge for at optage vand, målt i kiloPascal (kPa). 

Gødningsplan 

Nedenfor ses et eksempel på en ugebaseret plan for gødevanding med næring justeret i forhold til antaget behov gennem sæsonen. Næringstilførslen kan og bør justeres efter behov gennem sæsonen.

Start med at få defineret hvilket næringsbehov kirsebærplantagen har totalt for sæsonen. Herefter kan plan for grundgødning udarbejdes. Grundgødningen fratrækkes herefter det totale næringsbehov. Resten af Månedbehovet fordeles over sæsonen gennem gødevanding.

Måned/Uge Gødning Kg prod/ha N kg/ha P kg/ha K kg/ha
Næringsbehov for hele sæsonen          

Grundgødning

YaraMila 14-3-15

250

35

12,5

45

Maj/21

YaraTera Calcinit®

30

4,7

 

 

Juni/22

YaraTera Calcinit®

30

4,7

 

 

Juni/23

YaraTera Kristalon Indigo

30

2,6

1,5

7,5

Juni/24

YaraTera Calcinit

50

7,8

 

 

Juni/25

YaraTera Calcinit

50

7,8

 

 

Juni/26

YaraTera Kristalon Indigo

50

4,3

2,5

12,5

Juli/27

YaraTera Calcinit

50

7,8

 

 

Juli/28

YaraTera Kristalon Indigo

50

4,3

2,5

12,5

Juli/29

YaraTera Kristalon Indigo

50

4,3

2,5

12,5

Juli/30

YaraTera Calcinit

50

7,8

 

 

Aug/32

YaraTera Kristalon Indigo

30

2,6

1,5

7,5

Aug/32

YaraTera Kristalon Indigo

30

2,6

1,5

7,5

Aug/33

YaraTera Kristalon Indigo

30

2,6

1,5

7,5

Sum N, P, K tilført

 

98,9

26,0

112,5

 

Bladgødning

Bladgødning er gødning opløst i vand og sprøjtet ud på bladene. Bladgødning har hurtig virkning, men kun begrænsede mængder næringsstoffer optages gennem bladene. Bladgødning er derfor godt egnet til mikronæring og til små mængder næring, som skal optages i rette mængde og på rette tid og sted i planten. Brug almindeligt sprøjteudstyr, men undgå at sprøjte i stærk sol og ekstrem varme m.v.
Fællesbetegnelsen for Yaras bladgødninger et YaraVita. Der findes mange forskelligeYaraVita produkter. Spørg Yara til råds vedrørende bladgødskning for netop dine kirsebær.

YaraTera Calcinit kan ligeledes bladgødskes ved behov for N og Ca, både tidlig og sent i frugtudviklingen.     

Niels med agurker
Niels med agurker

Tilmeld dig YaraTera nyhedsbreve

Tilmeld dig gerne vores nyhedsbreve og få råd om gødskning for gartnerier. Her finder du vigtig information om din kultur samt dyrkningsteknikker.
Informationen kan være nyttig for dig - men er også tænkt som inspiration til dig og dine medarbejdere - nye som erfarne i branchen