Teknisk urea

Yara er en af verdens førende producenter af urea. Virksomheden har 30 fabrikker i hele verden, herunder bl.a. vores vigtigste anlæg i Le Havre i Frankrig, Sluiskil i Holland og Brunsbüttel i Tyskland, som dækker vores kunders behov. Dette unikke produktionsgrundlag garanterer pålidelighed i forsyningen med teknisk urea i hele verden og til alle industrielle anvendelser.

Yara leverer teknisk urea i form af "prills" med eller uden anti-klumpningsmiddel, helt i overensstemmelse med dine behov. Vores urea i granulatform bruges primært som gødningsmiddel. Du kan finde flere oplysninger om vores urea under vores gødningprogram til landbruget.

Vores fokus på kvalitet sætter os i stand til at reagere på vores kunders meget alsidige krav til teknisk urea.

Forskellige anvendelsesmuligheder for teknisk urea

Teknisk urea har en lang række anvendelsesmuligheder. Yara er markedets førende leverandør af teknisk urea til dyrefoder og resinfremstilling og betjener derudover kunder inden for en lang række andre brancher. Du kan bestille hos os til følgende anvendelsesområder og til levering hvor som helst i verden:

 • Urea til lim og resiner: Vi sælger teknisk urea til træindustrien til brug som grundlæggende råstof ved produktionen af spånplader, laminatgulve og møbler. Vi opfylder alle dine behov, uanset hvilken kvalitet du har brug for. 
 • Urea til træindustrien: Yaras urea benyttes primært som bindemidel til MDF (middeltætte fibre), rå spånplader og tynde spånplader. 
 • Urea til sundhedssektoren og skønhedsprodukter: Urea er et grundlæggende materiale til fremstilling af en lang række cremer og virker gavnligt for huden. Urea benyttes også i shampoo-produkter, fugtighedslotion og -creme samt i hårfjerningscremer.
 • Andre industrianvendelser: Urea til metalbehandling, garverier, vandbehandling (som kilde til kvælstof), byggeri og infrastrukturanlæg (som bindemiddel til isolering) og vinterløsninger (tø-middel).

Urea som leveres af Yara er et teknisk kvalitetsprodukt og kan leveres som "rent" ubehandlet urea fremstillet i produktionsmiljøer, der er godkendt til FAMI-QS-standarden. Det er kundens eget ansvar at sikre sig, om urea købt hos Yara opfylder kravene inden for dette segment - der gives ingen specifikke garantier fra leverandøren for anvendelse i dette segment.

Urea til dyrefoder

Cow

Den kvalitetstilgang, som Yara har valgt at følge i produktionen af urea til dyrefoder, har i 20 år sat os i stand til at forsyne landmænd med førsteklasses produkter, som er kommercielt tilgængelige under varemærkenavnet Rumisan. Vores fabrikker i franske Le Havre og tyske Brunsbüttel har investeret i HACCP-programmet i overensstemmelse med de europæiske bestemmelser EF 178/2002 og EF 183/2005 og er desuden en del af vores ISO 9001-, ISO 14001- og ISO 18001-certificering.

Dyrefoderurea er et næringstilsætningsstof, der bruges i kost til drøvtyggende husdyr som f.eks. kvæg, får og geder.  Da urea er en ikke-proteinbundet kvælstofkilde, kan det ikke udnyttes direkte af dyret selv.  Det ernærer i stedet mikroberne i vommen på dyret og leverer ammoniak til bakteriel proteinsyntese, hvilket fremmer foderfordøjeligheden og dyrets foderindtag.  Urea med 46 % kvælstof har et teoretisk bruttoproteinindhold på 288 % og er derfor meget effektivt til at forøge proteinindholdet i drøvtyggerfoder.

Produktion

Urea produceres ved en reaktion mellem ammoniak og kuldioxid, hvorved der dannes et "varmesmeltende" produkt. Ved blanding med vand bliver denne varmesmeltende væske til en vandig ureaopløsning eller et råstof til produktion af ureagranulat eller -prills.

 • Urea prills er små runde partikler, der benyttes som teknisk urea til mange industrianvendelser. Yara kan levere urea med eller uden anti-klumpningsmiddel til dig, helt i overensstemmelse med dine behov
 • Urea i granulatform bruges som gødningsmiddel

Yara leverer teknisk urea til verdensmarkederne fra en række produktionsanlæg, hvoraf de vigtigste er: Brunsbüttel, Tyskland; LeHavre, Frankrig og Sluiskil i Holland.

Brunsbüttel, Tyskland Le Havre, Seine Maritime  Sluiskil, Holland
 • To produktionsenheder: en ammoniakfabrik og en ureafabrik.
 • Yara kan transportere ammoniak og urea ad søvejen, i flodpram, med jernbane og med lastbil.
 • ISO 9001- og ISO 14001-certificeret fabrik.
 • To produktionsenheder: en ammoniakfabrik og en ureafabrik.
 • Yara kan transportere ammoniak og urea til kunderne ad søvejen, med tog og med lastbil.
 • ISO 9001-, ISO 14001-, OHSAS-certificeret fabrik.
 • To ureafabrikker på en lokalitet, der også producerer ammoniak, CO2 og salpetersyre
 • Kapaciteten blev forøget i 2011 som reaktion på den stigende efterspørgsel på teknisk urea og AdBlue®
 • ISO 9001-, ISO 14001-, OHSAS-certificeret fabrik.

Yaras vigtigste fabrikker i Brunsbüttel, Le Havre og Sluiskil forsyner vores globale markeder med urea via vores internationale terminaler og havneanlæg. Vi har desuden vores helt unikke reserveforsyningsnetværk for at sikre, at der altid leveres kvalitetsprodukter.

Vigtigheden af en produktion med konstant kvalitet

Yara er stærkt engageret i at opretholde kvaliteten på urea igennem hele processen i forbindelse med produktion, håndtering, lagring og levering af vores tekniske urea. Denne kvalitet er særligt vigtig for vores kunder i lægemiddelindustrien og i forbindelse med fødevareindustri og dyrefoder. Vores fokus på kvalitet sætter os i stand til at reagere på vores kunders varierede krav til opbevaring, håndtering og brug af teknisk urea.

Kontakt os

Gunner Sørensen
Gunner Sørensen
Sales Manager, Scandinavia - Base Chemicals
Kundeservice Base Chemicals
Kundeservice Base Chemicals