Ammoniak


Pålidelighed og sikkerhed med verdens førende inden for ammoniak

Ammoniak (NH₃) har været centralt i Yaras aktiviteter i mere end hundrede år. Ammoniak er et essentielt molekyle i produktionen af derivater (kvælstofkemi). I dag produceres det primært af kvælstof fra atmosfæren, vanddamp og naturgas. Yara er verdens førende operatør på ammoniakmarkedet og er velkendt for sin omfattende og mangeårige erfaring i produktion og håndtering af dette produkt.

Yaras pålidelighed som ammoniakleverandør

Ammoniak – Vores fabrikker i Europa

Vores position som markedsleder med mange produktions- og lagerenheder sætter os i stand til at være den bedste foretrukne partner, der kan opfylde selv de mest specifikke krav, dine strategiske ammoniakbehov måtte stille.

Vores vigtigste anlæg er:

Porsgrunn, Norge

 • En produktionsenhed: salpetersyre
 • ISO 9001-, ISO 14001- og OHSAS-certificeret fabrik.

Köping, Sverige

 • En produktionsenhed: ammoniak
 • ISO 9001-, ISO 14001- og OHSAS-certificeret fabrik.

Le Havre, Frankrig

 • En produktionsenhed: ammoniak.
 • ISO 9001-, ISO 14001- og OHSAS 18001-certificering.

Pardies, Frankrig

 • En produktionsenhed: svag salpetersyre og koncentreret salpetersyre
 • En lagerenhed: ammoniak
 • ISO 9001-, ISO 14001-, OHSAS-certificeret fabrik.

Ambès, Frankrig

 • En produktionsenhed: salpetersyre
 • ISO 9001-, ISO 14001- og OHSAS 18001-certificeret fabrik.

Tertre, Belgien

 • En produktionsenhed: ammoniak
 • ISO 9001-, ISO 14001- og OHSAS-certificeret fabrik.

Sluiskil, Holland

 • Tre produktionsenheder: ammoniak
 • ISO 9001-, ISO 14001-, ISO 22000- og OHSAS 18001-certificeret fabrik

Brunsbüttel, Tyskland

 • En produktionsenhed: ammoniak
 • ISO 9001- og ISO 14001-certificeret fabrik

Ferrara, Italien

 • En produktionsenhed: ammoniak
 • ISO 9001- og ISO 14001-certificering.

Hvis du vælger Yara som leverandør af ammoniak, træffer du et sikkert valg.

Yara er verdens førende virksomhed inden for ammoniak. Ammoniak produceres af kvælstof fra atmosfæren, af vanddamp og af naturgas.

En sand partner inden for sikkerhed

Sikkerheden er det centrale i vores aktiviteter. Med baggrund i vores ekspertise har vi etableret et produktansvarlighedsprogram, som har til formål at udvikle og sikre, at Yaras risikostyring og sikkerhed har den højest mulige standard på alle niveauer. Dette omfatter også grænsefladen til vores kunders lokaliteter. Ammoniak har form af en flydende gas, som skal holdes nedkølet til -33 °C ved atmosfærisk tryk. Transporten kræver særlige trykfaste tanke, og afhængigt af den lokale lovgivning kan transporten finde sted med tanklastbiler, tankgodsvogne, pramme eller endda skibe.

Som en del af "produktansvarligheds"-tilgangen efterser Yara kundernes ammoniakleveringssteder og ammoniakdepoter. Med disse eftersyn og vores deraf følgende tilbagemeldinger kan vi arbejde sammen med dig om at forbedre sikkerheden i forbindelse med håndtering af farlige kemikalier.

Yara´s ammoniak, et valg af kvalitet

Vores ammoniakfabrikker er ISO 9001: 2008- og derudover ISO 14001: 2004- og OHSAS 18001: 2007-certificerede. For dig er det ensbetydende med en garanti for kvalitet og kontinuerlig forbedring. Da Yara´s ammoniak produceres af naturgas, er den meget ren. Vores dybdegående viden om ammoniakforsyningskæden sætter os i stand til at garantere denne kvalitet for dig. Når ammoniakken først er ankommet til din lokalitet, er det meget vigtigt, at du overholder sikkerhedsanvisningerne under håndtering og brug af den.

Industrielle anvendelser af ammoniak

Ammoniaks fysiokemiske egenskaber gør det meget nyttigt inden for mange brancher. Ammoniakkens primære anvendelsesområde er til kvælstofgødning, hvorfor Yaras også har en markant tilstedeværelse på dette område. Ammoniak er imidlertid et grundlæggende stof i mange andre industrianvendelser, hvis slutprodukter vi finder overalt omkring os i hverdagen.

Yara har en førende position på de industrielle markeder, der benytter ammoniak, og understøtter dagligt kunderne ved at imødekomme deres specifikke krav. Yara tilbyder derfor sine kunder:

 • Vandfrit ammoniak
 • 20,5 % - 32 % ammoniakopløsning (ammoniakvand)

Producenters aktuelle anvendelser af ammoniak er bl.a.:

 • Akrylonitril – middel til produktion af polymerer, der benyttes til fremstilling af plastmaterialer (ABS), primært til automobil- og tekstilindustrien
 • Adiponitril – kemisk middel i Nylon-66 som f.eks. syntetiske fibre, nylontråde og plasticdele til biler (airbags, dæk mv.)
 • Aminer – en af de mest udbredte anvendelser af ammoniak med muligheder inden for flere sektorer som f.eks. kosmetikindustrien, lægemiddelsektoren og produktion af afspændingsmidler.
 • Aminosyrer – foderstoffer
 • Caprolactam – middel til fremstilling af plastic (inkl. nylon) og fremstilling af polyuretan, resiner og maling
 • Metyl methakrylat – benyttes i elektronik, til byggematerialer og automobilproduktion

Vi sender gerne specifikationer på ammoniak ved henvendelse.

Ammoniak er en reagens til reduktion af emissioner af kvælstofoxider.

Brugen af vandig ammoniak (ammoniakopløsning) er vidt udbredt til reduktion af NOx (kvælstofoxider). Yara er en førende ekspert inden for styring af NOx ved selektiv ikke-katalytisk reduktion med flere end 200 systemer installeret hos kunder i hele verden. Der er tale om en gennemprøvet og omkostningseffektiv teknologi. Yderligere oplysninger om ammoniak og styring af NOx fås på vores specifikke websted om NOx-reduktion.

Kontakt os

Gunner Sørensen
Gunner Sørensen
Sales Manager, Scandinavia - Base Chemicals
Kundeservice Base Chemicals
Kundeservice Base Chemicals