Vælg imellem SNCR- og SCR-teknologi i byggefasen ved konstruktion af et nyt system til NOx-reduktion

Hvis du skal reducere NOx-emissioner i et eksisterende anlæg, hvor der i øjeblikket ikke er installeret noget system til reduktion af NOx, kan Yara hjælpe dig med at finde frem til den bedst mulige teknik i forhold til: 

 • Forbrændingsparametrene
 • Driftsparametrene 
 • NOx-niveauerne i røggasserne 
 • Graden af NOx-reduktion, der skal opnås i overensstemmelse med IPPC-regulativet eller Direktiv om industriemissioner.

Ud over at rådgive om den NOx-reagenstype, der er bedst egnet til din proces, kan Yara hjælpe dig med at beslutte, om SNCR-, SCR- eller hybridteknologi er bedst egnet i forhold til dine behov for reduktion af NOx.

SNCR kundeservice
YARA Environmental Technologies – Stationary

Vælg imellem SNCR og SCR ved etablering af et nyt system til reduktion af NOx

Sekundære forholdsregler til bekæmpelse af emissioner af kvælstofoxider (NOx) kan træffes med enten SNCR (selektiv ikke-katalytisk reduktion) eller SCR (selektiv katalytisk reduktion). SNCR og SCR er begge teknologier, der benyttes til bekæmpelse af NOx. Det er imidlertid ikke altid let at fastslå, hvilken løsning der er den rigtige.

Hvis du skal reducere NOx-emissioner i et eksisterende anlæg, som i øjeblikket ikke har noget system til styring af NOx, kan Yara hjælpe dig med at finde frem til den bedst mulige teknik i forhold til din forbrændingsproces, driftsparametrene for NOx-mængden i røggasserne samt graden af NOx-reduktion, der skal opnås.

På grundlag af en teknisk evaluering af dit anlæg og under hensyntagen til CAPEX og OPEX kan vores eksperter designe, bygge og installere de omtalte SNCR-, SCR- eller hybridsystemer for dig. Vi kan også rådgive dig med hensyn til den bedste form for reduktionsmiddel.

Som globalt førende med flere end 200 installationer er Yara den ideelle partner til ombygning af anlæg, der kræver SNCR-systemer eller SNCR / SCR-hybridsystemer til bekæmpelse af NOx.

Kontakt venligst vores eksperter for at få flere oplysninger.

Få mere at vide om de forskellige former for reagenser, der benyttes i SNCR- og SCR-systemer, samt deres specifikke krav vedr. opbevaring og håndtering.

Reducer omkostningerne og gør dit system mere effektivt

Stiger dine driftsomkostninger, når du benytter dit system til styring af NOx? Dette kan skyldes:

 • Overforbrug af NOx-reduktionsmiddel
 • Ineffektiv behandling af røggasser
 • Hyppige behov for vedligeholdelsesarbejder og reservedele

Uanset hvilken strategi du i øjeblikket benytter til NOx-behandling, er det muligt at løse disse udfordringer. Yara kan hjælpe dig med at evaluere din proces til reduktion af NOx og rådgive dig vedr. reduktion af omkostningerne og forbedring af installationens effektivitet.

Måling af forbrændingen, røggasserne og NOx-emissionerne fra dit NOx-reduktionssystem

Vores eksperter evaluerer dit aktuelle system og analyserer din forbrænding og graden af NOx-reduktion. En mobil testenhed giver dem mulighed for at:

 • Indsamle oplysninger om din forbrændingsproces
 • Evaluere dit emissionsniveau og måle din skorstens gennemstrømning
 • Anvende midlertidige udbedrende forholdsregler på dit eksisterende NOx-behandlingssystem.

Dette er med til at bestemme den bedste strategi at implementere, for at dit system pålideligt kan leve op til dine krav med hensyn til forbedret NOx-fjernelse eller reduktion af dine driftsomkostninger.

På grundlag af simulationer og resultaterne af deres evaluering kan Yaras eksperter optimere dit eksisterende system til reduktion af kvælstofoxider. NOx-emissionsniveauerne reduceres effektivt, og reduktionsniveauerne kan endda garanteres. Forbruget af NOx-reduktionsmiddel optimeres for at sikre maksimal ydeevne uden overmætning, hvorved omkostningerne til reagenser mindskes.

Hvis du er interesseret i en teknisk kontrolanalyse med henblik på optimering af reduktionen af NOx, er du velkommen til at kontakte vores eksperter i teknologi til NOx-reduktion.

Få mere at vide om SNCR- og SCR-systemer her.

Opgradering af dit system til styring af NOx med henblik på optimering af omkostningerne eller overholdelse af nye lovkrav

Efterhånden som nye standarder for emissioner af NOx ændres, er det ikke utænkeligt, at dine aktuelle forholdsregler til reduktion af NOx ikke længere kan følge med lovtiltagene. Fra og med 2016 træder Direktiv om industriemissioner i kraft.

Har du eventuelt installeret udstyr til bekæmpelse af NOx, som ikke længere er tidssvarende? Har du eventuelt oven i købet svært ved at skaffe reservedele til systemet, eller er delene blevet meget dyre? Sådanne problemer kan overvindes ved opgradering af dit aktuelle system med de nyeste teknologier. 

Yara er førende i verden inden for SNCR-installationer. Vi kan evaluere og måle dine systemers muligheder for at reducere NOx og derefter anbefale dig, hvordan dit system kan opgraderes, så ydeevnen forbedres. Opgradering af dit system betyder:

 • Udskiftning eller opgradering af dele af det oprindelige udstyr med henblik på optimering af reduktionsmidlets gennemstrømning
 • Opgradering af dine computerprogrammer, så de forbedrer systemets funktioner
 • Udskiftning af elektroniske systemer, der ikke længere forhandles af den oprindelige producent, med ny teknologi

Hvis du ønsker flere oplysninger om teknisk kontrol og potentiel opgradering af dit system til reduktion af NOx- emissioner, er du velkommen til at kontakte vores eksperter i NOx-reduktionsteknologi.