Vinterbyg – Produktionen i Danmark

Som det kan ses på figuren nedenfor blev der i 2015 dyrket 119.000 hektar vinterbyg i Danmark, hvilket er en tibagegang fra år 2000 på 25.000 hektar. Hvis der kigges længere tilbage i tiden, til 1985, er det dog tydeligt at der er sket en stor fremgang i arealet med vinterbyg og det samlede areal af vinterafgrøder. I 1985 udgjorde det samlede areal af vinterbyg, vinterhvede og vinterraps 422.000 hektar, mens det i 2015 udgjorde 929.500 hektar. Alle tal er taget fra Danmarks Statistik.