YaraVita Gramitrel i vårbyg

For nylig udsendte vi nyhedsbrev om vårbyg. Siden har vi både observeret og fået henvendelser på kobbermangel i vårbyg. YaraVita Gramitrel indeholder 50 g kobber pr. liter og er derfor et oplagt og meget komplet valg, når det gælder imødegåelse og afhjælpning af kobbermangel i vårbyg.

Ud over kobber tilføres betydelige mængder mangan, zink og magnesium. Således tæller en behandling med 1-2 l YaraVita Gramitrel pr. hektar fuldt ud for en manganbehandling. Yara Vita Gramitrel optages nemt i planterne. I nedenstående figurer ses planteprøver fra en demo i hvede ved Randers, hvor der blev givet 2 l Gramitrel pr. hektar. Heraf ses, at der var mangel på flere næringsstoffer, herunder kobber, i den ubehandlede del. Behandlingen løste mangelproblematikkerne i marken, og at det relative indhold af flere næringsstoffer steg betragteligt. I og med at planterne kom i bedre vækst, blev de også i stand til at optage andre næringsstoffer, end dem der blev tilført med Yara Vita Gramitrel. Således steg indholdet af samtlige næringsstoffer, på nær kvælstof, ved behandlingen.  

Figur 1: Relativt indhold af næringsstoffer efter behandling. Planteprøver er udtaget 10 dage efter behandling.

Figur 1: Relativt indhold af næringsstoffer efter behandling. Planteprøver er udtaget 10 dage efter behandling.

 

Figur 2: Planteprøver fra behandlet (til venstre) og ubehandlet (til højre) del af marken

Figur 2: Planteprøver fra behandlet (til venstre) og ubehandlet (til højre) del af marken

 

Tv: Kobbermangel i havre | Th: Manganmangel i vårbyg

Tv: Kobbermangel i havre | Th: Manganmangel i vårbyg