Sukkerroer - Vækst og udvikling

Sukkerroer har to års udvikling fra spiring til høst. Det første år er den vegetativefase hvor etableringen og hovedproduktionen af planten sker. For at kunne gå ind i forplantningsfasen (2. år) har sukkerroen behov for en periode med vernalisering. Dette sker ved en kold periode igennem vintermånederne.

Etablering og spiring

Etablering og spiring er meget temperatur- og fugtighedsafhængigt. For at maksimere opfangelsen af sollys og dermed udbytte, sås sukkerroer oftets så snart det er muligt at skabe et godt såbed. Ensartede fyldige planter med en stor bladmasse er fundamentet for at maksimere fotosyntesen og kræver en god og jævn etablering. Den tidlige vækst of ofte langsom da jordtemperaturene er lave og der vil i denne periode kun komme to til tre nye blade pr. ugen. I denne periode er mængden af sollys stor, men fotosyntesen i planten er lav.

Bladmassens udvikling

Efter tre til fire ugers etablering og når sukkerroen har seks egentlige blade, vil bladmassens udvikling begynde at tage fart. Fotosyntesen benyttes til at producere nye blade og bladmasse. Ved bladmasens endeligt er der omkring tre gange større bladområde end jordoverflade (Leaf Area Index (LAI) = 3). Opfangningen af lys vil her opnå et maksimum og sukkerroerne kan benytte omkring 80-90 % af denne stråling.

Oplagringsperioden

Efter at bladmassen er færdigudviklet bruges energien ikke længere på produktion af blade, men på at lagre energi i roden til næste vækstsæson. Bladmassens vægt forbliver stabil i noget tid, men senere vil de ældste blade dø og vil ikke blive erstattet. Den maksimale sukker ophobning sker i denne periode.

Før-høst perioden

Udviklingen og oplagringen af sukker fortsætter, men i mindre omfang. Senere vil udvikligen stoppe grundet lavere temperaturer og mindre sollys.

Sukkerroers vækststadier

Udviklingen af sukkerroer kan beskrives i flere detaljer ved at benytte nedenstående  vækstskala.