Sukkerroer - Næringsstoffernes forskellige roller

Næringstofferne spiller alle en vigtig og forskellig rolle i sukkerroens tre udviklingsfaser: Etablering, Buskning og bibeholdelse af bladmassen. Du kan her se hvilken rolle de forskellige næringsstoffer spiller i hver fase.

Etablering

 • Kvælstof og fosfor for tidlig og hurtig vækst.
 • Fosfor til at forsyne energi til den tidlige vækst og udvikling - især for rødderne.
 • Mangan for dens rolle i strukturen af fotosyntetiskeproteiner og ensymer.
 • Zink for ensym reaktion, tidlig vækst og styrke.

Buskning

 • Kvælstof til bladenes udvikling og størrelse.
 • Kalium for bladmassen og transport af næring i planten.
 • Mangan for dens rolle i strukturen af fotosyntetiske proteiner og ensymer.
 • Magnesium for dens rolle i klorofyl.
 • Bor for tidlig vækst og celleopdeling.

Bibeholdelse af bladmassen

 • Kvælstof for store blade og deres levetid.
 • Fosfor til at give energi til vækst og udvikling.
 • Kalium til regulering af vand i planten og til strukturen.
 • Svovl for udbytte og kvalitetsforbedringer.
 • Mangan for dens rolle i strukturen af fotosyntetiske proteiner og ensymer.
 • Magnesium til klorofylkvaliteten.
 • Bor til rodudvikling.