Forbedring af udbyttet i sukkerroer

De to vigtigste faktorer når det handler om udbytte i sukkerroer, er roeudbyttet samt sukkerindholdet. Kombinationen af tunge roer og et højt sukkerindhold vil give det højeste sukkerudbytte pr. hektar. For sukkerfabrikkerne giver et højt sukkerindhold det laveste energiforbrug under sukkerudvindingen, hvilket hovedsageligt skyldes mindre vandfordampning. Landmændene betales derfor for at opnå et højt sukkerindhold i deres sukkerroer. Temperatur, samt lys og vandtilgængelighed har stor indflydelse på roernes størrelse og sukkerindhold. Disse faktorer kan, bortset fra vanding, ikke kontrolleres i dyrkningen.

Udover de vejrmæssige faktorer, spiller sorten også en stor rolle. Nogle sorter bliver meget store, men har så tilgengæld et lavt sukkerindhold, mens andre sorter har det lige omvendt. Høje udbytter kommer ved at dyrke planter med stor bladmasse, som kan indfange op til 90% af sollyset så hurtigt som muligt, så planten kan forblive grøn gennem hele dyrkningssæsonen. Sukkerroer som dyrkes rigtigt og ikke blomstrer, lagrer sukker meget tidligt i vækstsæsonen og har dermed et stort potentiale.