Kvælstofs indflydelse på udbyttet i sukkerroer

Kvælstof er det næringsstof, der har den største indflydelse på udbyttet. Kvælstof er en afgørende del af ensymer, vitaminer, klorofyl og andre celledele, som er essentielle for væksten og udviklingen.

Planter med kvælstofmangel er karakteriseret ved en dårlig vækst, grågrønne eller gule blade pga. mangel på klorofyl og forkrøblede planter med manglende bladudvikling.

Den mest effektive anvendelse af kvælstof er ved placeringsgødskning ved såning, i præcis afstand fra frøene. Fordelene ved den rette såning er blevet bevist i mange forskellige forsøg, både i forhold til forbedret udbytte, men også effektiv brug af gødningen. Teoretisk set er den bedste placering 5 cm ved siden af frøene og 5 cm under. For at undgå at skade planten ved spiring, er det normalt at placere gødningen 8-10 cm fra frøene. Den anden bedste anvendelsesmetode for kvælstof er ved at placere gødningen i rækker 15 cm under jordens overflade før såning. Kvælstoffet kan også spredes og kultiveres i jorden inden såning.

Kvælstofanvendelse i sukkerroer