Fosfors indflydelse på udbyttet i sukkerroer

Fosfor er en del af nukleinsyrer og lipoider og er vigtig i produktionen og transporten af sukker, fedt og proteiner under sukkerroens udvikling. Fosfor er især vigtigt i perioden omkring den tidlige rodudvikling. En god tilgængelighed af fosfor sikrer hurtig rodvækst og god optagelsesevne af andre næringsstoffer.

Fosfor er meget immobilt i jorden og optages kun inden for en radius af 1-2 mm fra roden. Placering af fosfor vil ofte give en højere optagelseseffektivitet og resultere i større tilgængelighed af fosfor. Tilgængeligheden af fosfor er især påvirket af kolde jorde hvor mineraliseringen af fosfor er lav.

Fosformangel hæmmer væksten af sukkerroerne og giver dem et forkrøblet og stivt udseende. Bladenes farve vil variere fra mørkegrønne til blågrønne. Derudover kan anthocyaniner være synlige, hvilket giver bladnerverne og bladranden en rød/violet farve.