Forbedring af sukkerkvaliteten i sukkerroer

Sukkerkvaliteten forbedres ved at øge koncentrationen af sakkarose og samtidig reducere koncentrationen af urenheder som f.eks. aminosyrer, kalium og natrium. Urenhederne er ofte årsag til en reduktion af udtrækkeligt sukker.

Den nedenstående figur viser urenheders effekt på det samlede sukkerudbytte.

Kvælstof

Tilstrækkelig anvendelse af kvælstof er afgørende for det optimale udbytte, men overdreven brug kan medføre et større antal roer med lavt sukkerindhold samt forværre saftens renhed.

Udbyttet forbedres med mængden af anvendt kvælstof, men sukkerrenheden og mængden af udtrækkeligt sukker  pr. ha falder drastisk når kvælstofniveauet øges.

Den optimale mængde kvælstof afhænger af vækstforholdene, jordtypen, tidligere afgrøder på marken, kvælstof fra husdyrsgødningen osv. Under de fleste forhold er anvendelsen af 120 kg N pr. ha tilstrækkelig, men ved nogle dyrkningsforhold er optimum højere.

Forsøg i sukkerroer

Forsøg i sukkerroer

forsøg i sukkerroer

Forsøg i sukkerroer

Fosfor

Fosforgødning har ikke en direkte indflydelse på sukkerindholdet eller renheden af saften. Derimod spiller det en vigtig rolle i væksten og etableringen af planten. Fosformangel begrænser væksten hvilket fører til overdreven optagelse af andre næringsstoffer, som fører til urenheder i saften og laverer kvalitet.

Kalium og natrium

Sukkerroekøberne foretrækker lave niveauer af kalium og natrium i saften, fordi begge elementer reducerer ekstraktionen af sukker. Det kunne forventes at anvendelsen af kalium og natrium i selve gødningen kunne have en negativ indflydelse på renheden af saften. Dette ser dog ikke ud til at være tilfældet, hverken i forsøg eller i praksis. Dette kan skyldes de gavnlige effekter som kalium og natrium også har.

Forsøg i sukkerroer

Mangan og zink

Mangan og zink kan forbedre både udbytte og sukkerkvaliteten.

Forsøg i sukkerroer

Forsøg i sukkerroer

Forsøg i sukkeroer