Vinterraps anden gødskning

De fleste rapsmarker blev gødsket første gang i begyndelsen af marts, og siden har det været relativt koldt uden den store vækst. Derfor kunne man måske være fristet til at udsætte 2. gødskning lidt endnu.

Men går man tættere på, vil man se, at der er fuld gang i regenerering af tabt biomasse fra vinter, og knopperne sidder klar, til det lunere vejr kommer. Desuden gav mange en relativt lav N-mængde i første gødskning pga. høj efterårsbiomasse. De døde blade fra efteråret skal omsættes, før rapsen atter får glæde af det kvælstof, de repræsenterer. Det kræver noget temperatur, så effekten af dem kommer først for alvor i løbet af april/maj. Hvis man har lavet et stort fradrag i sin planlagte N mængde pga. stor efterårsbiomasse, skal man derfor passe på, at man ikke kommer til at sulte sine raps først på foråret. Det samme gælder, hvis man har været ude med gylle i løbet af marts måned. Det varer lige lidt før det virker. Vi mener derfor, at det er på tide, at få kigget på 2. tildeling af mineralsk gødning her i Påskeugen.

Fosfor og kalium

Mange marker er startet op med en relativt ”tung” NPK som YaraMila RAPS i foråret. Afhængig af startmængde og jordbundtal, kan der være dækket ind med P og K allerede i første gødskning, hvilket også er det fagligt optimale. Men hvis man har sparet på startmængden og planlægger en lav total N-mængde pga. høj biomasse, bør man vælge en YaraMila NPK igen til 2. gødskning. Hvis fosfor og kalium dækkes ind via gylle, at det vigtigt med en analyse på gyllen, så man er sikker på at ramme behovet og eventuelt kan supplere. Eventuel gylle til raps skal ud, så snart det er muligt, hvis det ikke allerede er sket.  

Husk svovl

En tommelfingerregel siger, at svovltilførslen til raps skal være 20 % af kvælstoftilførslen. Her skal ekstra kvælstof forventet tilført fra efterårsbiomasse medregnes, så hvis man sparer på N i foråret, skal man passe på, at man ikke sparer på S også. Det betyder, at den mineralske gødning, man vælger, skal ligge med et S/N forhold på over 0,20. Her udmærker YaraMila RAPS sig med et forhold på 0,24 og YaraBela SULFAN med 0,25. Det er således oplagte produkter til 2. gødskning.

Gødskning?

Der er lavet en del forsøg omkring gødskning i blomstringsfasen. Eksempelvis har engelske forsøg vist en gavnlig effekt af at tildele kvælstof omkring blomstringstid. Tilsvarende har svenske forsøg vist god effekt af kvælstof tildelt som Kalksalpeter i sent knopstadium eller begyndende blomstring. Dermed er det muligt at justere kvælstofmængden op relativt sent, hvis man vurderer behov herfor. Dette kan blive aktuelt i år, da mange marker har haft et stort tab af biomasse i vinter, og gødningsbidraget herfra er måske fejlestimeret. Det kan man først evaluere endeligt på omkring blomstring. 

Mikronæring

Raps bortfører betragtelige mængder af især bor, og bormangel i raps kan medføre voldsomme udbyttetab. Bormangel optræder typisk på sandede jorder med høje reaktionstal, og det forstærkes af tørre forhold. Symptomerne på bormangel varierer i løbet af vækstsæsonen. I det tidlige forår ses symptomerne især som vækstrevner, hule områder i stænglen og deforme og krøllede blade – se billede 1 og 2. Senere på foråret vil bormangel medføre reduceret knopdannelse, dårlig reproduktion og svag blomstring.

Fra Yara anbefaler vi, at man imødegår mangel på bor og øvrige mikronæringsstoffer i raps med YaraVita BRASSITREL PRO, der udbringes med 2-3 L/ha nu og evt. igen i løbet af strækningsfasen. Herved får planterne dækket deres fulde behov for bor og molybdæn, og der tilføres desuden mangan, magnesium og calcium. Det betyder, at planterne er dækket godt ind på de næringsstoffer, hvor mangel er mest sandsynlig.

Yaras mikronæringsprodukter er nemme at anvende og har generelt god blandbarhed med øvrig kemi. På tankmix.com kan du oprette forskellige blandinger og se, hvordan blandbarheden er i den aktuelle sprøjtning, der skal udføres. Produkterne sælges gennem DLA - se kontaktoplysninger nedenfor.

Raps bormangel revner.JPG
Vækstrevner i raps som følge af bormangel
Raps bormangel deforme.JPG
Deforme blade som følge af bormangel