YaraMila RAPS

YaraMila RAPS

En god etablering er en forudsætning for et højt udbytte. En plante som i efteråret har fået en kraftig pælerod og et veludviklet rodsystem overvintrer bedre og vokser hurtigere og kraftigere i foråret. Efterårsgødskning med YaraMila Raps, forbedrer etableringen og giver en bedre vækststart i foråret. Gødningen er sammensat specifikt udfra rapsens behov for næringsstoffer.
Svenske forsøg har i gennemsnit vist et merudbytte på over 300 kg i forhold til kun at anvende en NS-gødning. Også borindholdet i YaraMila Raps har positiv betydning for overvintringen.


Raps behøver dobbelt så meget svovl som korn. Ca. 1 kg svovl behøves for hver 5 kg kvælstof. YaraMila Raps tilfører en passende mængde svovl i efteråret. I foråret anbefales at supplere med YaraBela Sulfan (NS 24-6). Ved at anvende YaraBela Sulfan i foråret gives en passende mængde svovl.

Borindholdet i YaraMila Raps er tilpasset rapsens behov på de fleste jorde. 40 kg N i efteråret i form af YaraMila Raps giver 375 g bor, hvilket dækker 2/3-dele af behovet i en afgrøde, som giver 5 ton. Der kan suppleres med udsprøjtning af bor, hvis der ikke anvendes borholdig gødning i foråret. Bor har bl.a. betydning for overvintring og frøsætning. Desuden øger bor modstandskraften mod jordbårne patogener såsom kålbrok og kransskimmel.
Dette produkt er en del af Yara 4-Punktsgaranti.
Kornform: Granuleret
Litervægt: 1,10 +/- 0,05 kg/dm3
Brudstyrke: 6-7 kg
Spreddebredde: 36 meter
Leveringsform fra Yara: 750/1500 kg. storsække eller løsvare
Sikkerhed: C-gødning
Landbrugsstyrelsens Produktnr: DI24