Artikler
december 03, 2021

Næringsstoffernes bevægelighed i planterne

Af: Niels Holmenlund, Yara

Næringsstoffernes evne til at bevæge sig rundt i planterne varierer meget fra næringsstof til næringsstof. Visse næringsstoffer bevæger sig let rundt i planter. Hvis der opstår mangel på disse næringsstoffer, tager planten let disse næringsstoffer fra ældre plantedele til de unge skud, blomster og frugter, hvor næringsstofferne har langt større værdi. Hvor der er tale om mobile næringsstoffer ses mangel på disse næringsstoffer først på de ældste blade. Andre næringsstoffer bevæger sig ikke rundt i planterne. Når disse næringsstoffer en gang er placeret i skud, stængler m.v. forbliver de her. Mangel af disse næringsstoffer ses derfor først i de helt unge skud og blade, som er helt afhængige af, at disse næringsstoffer forsynes fra rodzonen eller evt. bladgødskning.


Mobilitet af næringsstoffer

Næringsmangel på mobile næringsstoffer er sjældent så skadelige som mangel på immobile næringsstoffer. I mindre grad kan de gamle blade tømmes for næringsstoffer, uden at det skader planternes vækst og udbytte. Mangel på mobile næringsstoffer vil dog altid være uheldig, hvor der er tale om bladgrønt f.eks. salat og prydplanter. Næringsstofmangel af immobile næringsstoffer vil altid være uheldigt. Selv endnu ikke synlig mangel på disse næringsstoffer kan hæmme vækst, udbytte og kvalitet.

Næringsstof mobilitet.png

Figur 1. Næringsstoffernes mobilitet varierer meget. Symptomer på næringsmangel af mikro og calcium ses først i toppen, mens symptomer på næringsmangel af magnesium, fosfor, kalium og kvælstof generelt først ses på de ældre blade.

Symptomer på næringsstofmangel

Symptomer på næringsstofmangel er mange og symptomer vil for visse næringsstoffer variere meget fra planteart til planteart. Der findes egnede opslagsværker for de enkelte afgrøder. Herudover kan Yaras app ”Yara CheckIT” anbefales. Som en general info er symptomer på næringsstofmangel beskrevet nedenfor.

Symptomer på mangel af mobile næringsstoffer

Kvælstof (N):
Bladene bliver lyse og gule. Ved vedvarende mangel bliver hele planten lys. Man siger gerne, at planterne ser sultne ud.
Foto: Kaffetræ med N-Mangel

Foto 1 N-mangel.jpg
Fosfor (P):
Mørkegrønne blade med rødlige/violette bladstilke. Ved vedvarende mangel stoppes plantens vækst, som var den blevet retarderet.
Foto: Jordbær med P-mangel
Foto 2 P-mangel.JPG
Kalium (K):
Bladene får gule og svedne bladkanter. Ved vedvarende mangel spredes symptomer til de yngre blade. Frugter og bær kan blive misfarvede.
Foto: Tomat med K-mangel

Foto 4 Mg-mangel.JPG

Magnesium (Mg):
Bladene bliver gulbrune og undertiden også med en rødlig marmorering. Mangel på Mg er meget hyppigt forekommende og oftest tegn på, at noget er galt i rodzonen. Ved vedvarende mangel spredes symptomerne hurtigt op i planterne.
Foto: Tomat med Mg-mangel

Foto 3 K-mangel.JPG

Svovl (S):
Bladene bliver gule til gulbrune med gule nerver

Foto: Agurk med S-mangel

Foto 5 S-mangel.JPG

Calcium (Ca):
De øverste blade får misdannelse. Typisk bliver bladene skeformede med gulbrun bladrand. Ca-mangel afhjælpes oftest ved at forbedre plante-aktiviteten, gennem lavere luftfugtighed, bedre ventilation og mere lys.
Foto: Agurk med Ca-mangel

Foto 6 Ca-mangel.JPG

Jern (Fe):
Unge blade bliver gule med helt grønne bladnerver. Undertiden kun gule pletter i bladpladen.
Foto: Jordbær med Fe-mangel

Foto 7 Fe-mangel.JPG

Mangan (Mn):
Kan forveksles med jernmangel, men oftest ses kun en gulbrun marmorering.
Foto: Jordbær med Mn-mangel

Foto 8 Mn-mangel.JPG

Sink (Zn):
Hæmmet bladvækst, skadede bladrande og gule pletter i bladranden. Under tiden ses brune pletter på bladnerver.
Foto: Tomat med Zn-mangel

Foto 9 Zn-mangel.JPG

Kobber (Cu):
Ses meget sjældent. Symptomerne er døde vækstpunkter, gule blade med hvide spidser.
Foto: Tomat med Cu-mangel

Foto 10 Zn-mangel.JPG

Bor (B):
Symptomer varierer meget fra planteart til planteart. Symptomerne kan være døde vækstpunkter, gule og rødfarvede pletter i bladplader med brune nerver, der knækker let.
Foto: Paprika med B-mangel

Foto 11 B-mangel.JPG

Molybdæn (Mo):
De mest udbredte symptomer er hæmmede/misdannede vækstpunkter. Gule/brune pletter i bladrande med grønne nerver.
Foto: Agurk med Mo-mangel

Foto 12 Mo-mangel.JPG