Reduceret Carbon Footprint

Mineralske gødninger er nødvendige for at kunne imødekomme kravene fra en voksende verdensbefolkning på en bæredygtig måde.

Fødevaresikkerhed

Siden landbrugsudviklingen tog sin begyndelse for omkring 10.000 år siden, har den været tæt forbundet med den menneskelige civilisations fremgang. I løbet af sidste halvdel af 1900-tallet har den "grønne revolution" forårsaget en tredobling af verdens fødevareproduktionen, mens befolkningen er steget markant fra 3 til 6 milliarder mennesker. Med en verdensbefolkning, der forventes at vokse til omkring 8,5 milliarder inden 2030, må fødevareproduktionen nødvendigvis stige med mere end 50 %. Eftersom der bliver stadig færre arealer, der er velegnet til landbrug, er det nødvendigt at maksimere udbyttet af den eksisterende landbrugsjord.

Plantenæringsstoffer

Siden det 19. århundrede, hvor Justus von Liebig formulerede "Minimumsloven", har vi vidst, at hvis planterne mangler et næringsstof, vil dette begrænse planternes vækst selvom alle andre næringsstoffer er tilstede. Tilføres dette næringsstof vil væksten øges, indtil et andet næringsstof bliver den begrænsende vækstfaktor.Hver gang der høstes, fjernes næringsstoffer fra marken. Handelsgødninger tilføres med det formål at erstatte de manglende næringsstoffer og derved sikre en optimal og afbalanceret plantevækst uden at tære på jordreserverne. Set fra et klimaperspektiv er kvælstof (N) det vigtigste næringsstof, mens fosfor (P) og kalium (K) har mindre betydning.

Klimabeskyttelse

Moderne landbrug er afgørende for at sikre fødevareforsyningen til verdens voksende befolkning. I dag er næsten halvdelen af jordens befolkning afhængige af handelsgødning, for at kunne producere tilstrækkelig med fødevarer. Men i debatten om global opvarmning må vi også stille spørgsmål ved landbrugets påvirkning af miljøet og udledning af drivhusgasser. Er landbrugets produktivitet bæredygtigt? Hvad med udledningen af drivhusgasser fra produktion og anvendelse af handelsgødninger? Yara har 100 års viden og erfaringer inden for produktion og anvendelse af plantenæringsstoffer og vi ser på et moderne og bæredygtigt landbrug som en vigtig del af løsningen på global opvarmning. Ved at bruge Yaras klima-garanterede handelsgødninger sammen med vores gødskningsråd og præcisionsværktøjer for optimal gødskning, kan den udledning af CO2, som er relateret til brugen af gødning for fødevareproduktionssektoren, samtidig reduceres med 50 %.

ydning af skov til jordbrugsformål er en af de helt store globale kilder til udledning af drivhusgasser. Landbrugsjord er en knap ressource og skal dyrkes så optimalt som muligt for at sikre fødevareproduktionen.