Magnesiummangel bliver gjort værre af

  • Sandede jorde
  • Lavt reaktionstal
  • Jorde med højt indhold af kalium
  • Stor tilførsel af kalium
  • Kolde, våde perioder

Magnesium er vigtigt for

  • Tidlig planteudvikling
  • Forbedret udbytte