Kobbermangel vs. optimum bliver gjort værre af

  • Humus jorde
  • Kalkholdige jorde
  • Sandede jorde
  • Gamle heder som nu benyttes som agerjord
  • Stor kvælstoftilførsel

Kobber er vigtigt for

  • Forbedret frugtbarhed
  • Bedre kolbeudvikling
  • Forbedret udbytte