Artikler
december 08, 2023

Bæredygtigheden betaler sig i både input og output

Af: Henning Laen Sørensen, journalist

I fremtiden vil klimavenlige tiltag på bedriften tælle positivt i ESG-regnskabet, som bliver en væsentlig del af kreditindstillingen ved långivning. Yaras produkter og services udvikler sig hele tiden på klimasiden og vil hjælpe landmanden til et forbedret ESG-regnskab. Vi har talt med Jyske Banks specialist i bæredygtighed, Rasmus Gøther Frost, om mulighederne.


”Landmandens økonomi har altid været den væsentligste del af kreditindstillingen, når landmanden skulle låne penge. Men det er i fremtiden ikke nok. Nu kommer bæredygtighed og klimaindsats til at spille en stadig større rolle”. Det fortæller Rasmus Gøther Frost, der er specialist i bæredygtighed på Kompetencecenter Erhverv i Jyske Bank. Og det er her, at ESG kommer ind i billedet. ESG er en samlebetegnelse for bæredygtighedsforhold, og står for Environmental (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse)"

ESG er en måde at strukturere arbejdet med bæredygtighed på. ESG handler fx om miljø- og klimamæssige forhold som CO2-udledninger, ressourceforbrug, affald og biodiversitet. 

”ESG vil i første omgang henvende sig til de store virksomheder, men det kommer også til de mindre, og så er det med at være fremme i skoene og handle efter bæredygtighed.”
Rasmus Gøther Frost, Jyske Bank

ESG handler også om arbejdsforhold, både for egne ansatte, men også for landmandens leverandører, arbejdsulykker mm.

De ledelsesmæssige forhold handler fx om forretningsetik og virksomhedskultur.

”ESG vil i første omgang henvende sig til de store virksomheder, men det kommer også til de mindre, og så er det med at være fremme i skoene og handle efter bæredygtighed”, fortæller Rasmus Gøther Frost.

Man kan sige, at ligesom nøgletal inden for det finansielle område bruges til at beskrive den enkelte virksomheds økonomiske situation ved hjælp af udvalgte indikatorer, så beskriver ESG-nøgletal den enkelte virksomheds bæredygtighedsindsats via en række ikke-finansielle indikatorer. EU er ved at udarbejde en række bæredygtigheds-standarder, som store virksomheder skal begynde at rapportere efter fra 2024. På nuværende tidspunkt er der ikke nogen fælles standarder for ESG-nøgletal målrettet små og mellemstore virksomheder.

”Det vil også påvirke kreditindstillingen, om landmanden har en klimarapportering og er i gang med konkrete tiltag for at omstille sin virksomhed. Vi ser en udfordring i at forblive status quo”, siger Rasmus Gøther Frost.

 

Men hvordan bliver man så bæredygtig som landmand?

Der er rigtig mange faktorer, der spiller ind. SEGES Innovation har udarbejdet en Klimamiddelrapport i 2023, hvor dansk landbrug kan reducere drivhusgasudledningen med 6,9 til 9,8 mio. ton CO2-e frem til 2030 med 29 virkemidler, forudsat at de alle færdigudvikles, implementeres og skaleres. Dermed kan landbruget lykkes med at nå i mål i forhold til Landbrugsaftalens reduktionskrav på 7,75 mio. tons CO2-e i 2030.

”Det hele skal med. Anvendelse af færre fossile brændstoffer, reducering af el-forbruget, fortsat effektivisering af bedriften, ja der er mange parametre”, siger Rasmus Gøther Frost.

Han nævner, at når man snakker bæredygtighed, gælder det både input og output på bedriften. På input siden at de indkøbte produkter er produceret på bæredygtig måde. Her nævner Rasmus Gøther Frost som eksempler Yaras grønne gødning, big bags udført med genanvendelig plast og præcisionsudstyr til gradueret gødskning. Det er klimavenligt og tæller på plussiden i ESG-regnskabet. 

Blandt de 29 virkemidler fra SEGES er nævnt Klimaoptimeret gødningsanvendelse, som Yara netop arbejder stærkt for at implementere i de produkter og støtteværktøjer, de tilbyder landmændene.

”For landmanden gælder det om at være så proaktiv som muligt. Implementeringen af bæredygtighed kommer hurtigt, så det gælder om at være med fremme i bussen”, siger Rasmus Gøther Frost.

 

Yaras klimatiltag skal tælle med i ESG-regnskabet

”Yara søger hele tiden at gøre det mere enkelt for landmanden at træffe de rette valg, når det gælder gødning. Ikke kun når det gælder gødningens kvalitet og sammensætning, men også når det kommer til klima og miljø. De gødninger, vi tilbyder landmanden i dag, har allerede et halvt så stort CO2-aftryk sammenlignet med ikke EU-producerede gødninger”, siger Martin Seemann, marketingchef i Yara Danmark. Med de nye grønne gødninger kan landmanden snart komme op på at reducere sit aftryk med yderligere 80-90 %. 

Martin Seemann nævner videre, at Yara i løbet af 2024 vil levere gødningen i big bags, som er udført med genanvendt plast, modsat jomfrueligt plast i dag. 

”På samme måde tilbyder vi i dag landmanden støtteværktøjer som bl.a. Atfarm og Yara N-Tester, der sikrer, at landmanden kan graduere sine marker optimalt og præcist, således at hver plet i marken får præcist det kvælstof, som den skal bruge, hverken mere eller mindre. Det har stor betydning for både økonomien, men også for miljøet”, siger Martin Seemann.

På disse måder kan du som landmand være mere klimavenlig samtidig med, at det tæller i bedriftens ESG-regnskab.

”Det vil også påvirke kreditindstillingen, om  landmanden har en klimarapportering og er i gang med konkrete tiltag for at omstille sin virksomhed.” 
Rasmus Gøther Frost, Jyske Bank