Artikler
maj 17, 2024

YaraAmplix – nyt varemærke for biostimulanter fra Yara

Af: Jens Bach Andersen, Yara

Ikke kun i Danmark, men i mange dele af verden ses en stadig stigende interesse for biostimulanter, som en måde at imødekomme de klimatiske ændringer med kraftig tørke, voldsom nedbør mv. Yara har på globalt plan etableret sig med såvel forskning som produktion af biostimulanter og hele dette produktområde har nu fået sit eget navn - YaraAmplix.


YaraAmplix biostimulanter forstærker og forbedrer næringsstofeffektivitet og kvalitet i afgrøden ved at stimulere de naturlige processer i planterne, når de har mest brug for det, fx under tørkeforhold. 

YaraAmplix Optivi er et nyt biostimulantprodukt, som er udviklet på Yaras forsøgsstation i Hanninghof og som forventes introduceret på det danske marked i 2025. Produktet har vist lovende resultater i udenlandske forsøg, og vi tester nu produktet under danske forhold. De øvrige produkter, YaraAmplix Optitrac (tidligere betegnet YaraVita Optitrac), YaraAmplix Seedlift og Actisil, er beskrevet i tidligere udgaver af Vækstaktuelt.

YaraAmplix Optivi er et flydende produkt, der er blandbart med langt de fleste gængse plantebeskyttelsesmidler.

 

Unik effekt

De bioaktive peptider og aminosyrer i YaraAmplix Optivi har en række specifikke og veldokumenterede effekter i planten, som vist i figur 1. Her ses det, at effekterne opnås ved at regulere forskellige plantehormoner, regulerings- og signalstoffer som gibberellinsyre (stimulerer længdevækst) og abscisinsyre (et plantehormon, der styrer planternes vandhusholdning). Det medfører større stresstolerance, bedre vækst og bedre kvælstofudnyttelse.

 

Solide merudbytter

Danske forsøg med YaraAmplix Optivi er påbegyndt, og vi kan præsentere disse resultater i efteråret 2024. I udlandet har produktet imidlertid været afprøvet i flere år, og alene i England er der gennemført 19 forsøg i korn i 2022 og 2023, vist i figur 2. Der er en gennemsnitlig udbytteforøgelse på 5,5 pct, og det er især ved strategier med flere tildelinger, at de store merudbytter nås. Denne erfaring har vi gjort brug af ved udarbejdelse af de danske anbefalinger.

I vinterraps er der også udført omfattende forsøgsarbejde i udlandet. Et eksempel herpå er de franske timingsforsøg, vist i figur 3.

Her ses det, at der er store merudbytter ved behandling i st. 39 og pæne merudbytter ved behandling i st. 60, dog med større dosis. Disse erfaringer, sammenholdt med andre forsøg og vores kendskab til dansk rapsdyrkning, giver grundlag for de danske anbefalinger, illustreret i figur 3. 

FIGUR 1: Virkemekanismer for YaraAmplix Optivi. Gennem regulering af plantehormoner og signalstoffer øges kvælstofudnyttelsen 
og tolerancen overfor abiotisk stress.

 

Sådan bruger du YaraAmplix Optivi

Da YaraAmplix Optivi både har effekt på kvælstofudnyttelse og kan forebygge abiotisk stress (tilstand, hvor planten ikke er i stand til at vokse og udvikle sig optimalt pga. udefrakommende faktorer, fx tørkestress), skal den bruges i perioder med stort kvælstofoptag og forud for stressende forhold som tørke. Vi har sammenholdt vores forsøg med måling af kvælstofoptag og risiko for stressperioder i vækstsæsonen med erfaringerne fra udlandet, hvilket leder os frem til følgende anbefalinger under danske forhold. 

FIGUR 2: YaraAmplix Optivi forøgede udbyttet i 79 pct af forsøgene i England i 2022 og 2023.

 

Anbefalinger 

I kornafgrøder bør YaraAmplix Optivi anvendes i en delt strategi med 1-2 l/ha ved begyndende strækning (st. 30-31) og 1-2 l/ha igen, når fanebladet begynder at komme frem (st. 37-39). 

I raps bør YaraAmplix Optivi doseres med 1-2 l/ha ved begyndende strækning (st. 30-31) og igen ved begyndende blomstring (st. 51-55). Behandlingerne kan med fordel afstemmes med øvrige behandlinger, da produktet som nævnt er bredt blandbart. Ligeledes kan de rykkes frem eller tilbage, hvis der er udsigt til perioder med abiotisk stress. 

FIGUR 3: Merudbytter på op til 9 pct. i franske timingsforsøg med YaraAmplix Optivi.

 

Prøv YaraAmplix Optivi i år

Hvis du er interesseret i at afprøve YaraAmplix Optivi allerede i år, kan du kontakte Yara Danmark på telefon 79 22 33 66 eller på mail info.dk@yara.com

 

Første CE og økologisk godkendte produkt

I 2022 kom biostimulanter ind under EU-regulativ 2019/1009.

Det betyder, at de skal imødekomme kravene for CE-mærkning, hvilket bl.a. medfører, at effekterne skal være uvildigt dokumenterede gennem forsøg.

I juni 2023 blev CE-mærkningen af YaraAmplix Optivi godkendt. 

Optivi bliver dermed Yaras første CE-mærkede biostimulantprodukt på det danske marked, og de øvrige YaraAmplix biostimulanter følger i løbet af 2024/2025. 

Mærkningen beror på, at vi gennem omfattende forsøgsarbejde har kunnet bevise en højere kvælstofudnyttelse ved brug af YaraAmplix Optivi. 

Desuden er produktet godkendt til økologisk brug, og bliver dermed det første biostimulantprodukt fra Yara til de danske økologer.