Artikler
maj 16, 2024

Gode beslutninger i marken er vigtigere end nogensinde i et stadig mere uforudsigeligt klima

Af: Jens Jakob Larsen - Kommerciel direktør, Yara Danmark A/S

Foråret var ekstremt vådt, og derfor kom meget vårsæd i jorden langt senere end optimalt. Dette er et naturgivent forhold, som ikke kan påvirkes direkte. Naturligvis kan god dræning, løbende kontrol og vedligeholdelse forebygge en væsentlig del af problemerne, men ikke helt eliminere dem. Det, som kan påvirkes, er de valg, man som landmand træffer i forbindelse med dyrkningen: sædskifte, sorter, jordbearbejdning, gødning, planteværn, biostimulanter, efterafgrøder mv. Kvalitet i alle dele af markoperationerne sikrer det bedste grundlag for et godt høstresultat og det bedste økonomiske resultat.

På de følgende sider kan du læse om, hvordan gødskning og vanding optimeres hos Skåphusgård Agro. Hos MolboAgro arbejdes der med efterafgrøderne for at få mest muligt ud af dem og for at finde mere eksakte tal på, hvor meget kvælstof de efterlader. Dette er blot enkelte eksempler på fortællinger, du som læser kan dykke ned i, i dette nummer af Vækstaktuelt.

Var det meget våde forår et forvarsel om de forhold, vi skal vænne os til at dyrke under i fremtiden? Hvor stor en del er udtryk for naturlig variation? Sikkert er det, at der arbejdes på mange fronter med at udvikle løsninger, som kan give mulighed for at producere fødevarer stadig mere klimavenligt. Det kræver på mange måder store forandringer, men der er også nogle enkle tiltag, der kan bidrage til forbedringer. Tag eksempelvis anvendelsen af præcisionsgødskning med Atfarm. Med en planlægningsindsats kan du forbedre udbytte, kvalitet og næringsstofudnyttelsen. Alt sammen ved at udnytte data, som er tilgængelige fra satellitter, der kredser over os kombineret med intelligente modeller, som dem der er indbygget i Atfarm. Tag nu disse værktøjer i anvendelse – det betaler sig og giver glæde ved at gøre noget, som gavner dine resultater.

Rigtig god fornøjelse med Vækstaktuelt.

 

Kvalitet i alle dele af markoperationerne sikrer 
det bedste grundlag for et godt høstresultat og 
det bedste økonomiske resultat.