Artikler
oktober 12, 2018

Præcisionsgødskning på en smart måde

Af: Martin Seemann

Præcisionslandbrug er på stærk fremmarch i Danmark – godt båret frem af den rivende udvikling indenfor digitale teknologier. Også hos Yara er man klar med teknologier til at gødske jorden smartere og mere præcist.


Yara Smart Farming

Præcision starter med data

Præcisionslandbrug – også kendt som Smart Farming - er en forholdsvis ny måde at drive landbrug på og i høj grad affødt af de mange muligheder, som fremkomsten af digitale teknologier tilbyder. Med eksempelvis droner, satellitter eller sensorer på udstyret, er det i dag muligt på en enkel måde at monitorere og analysere store mængder data fra marken om eksempelvis jordbundsforhold, vegetationsindex, plantesundhed m.m. Disse data kan omsættes til et velfunderet beslutningsgrundlag for såvel planlægningen, som udførelse af de enkelte aktiviteter i marken. 

Præcisionslandbrug gavner landbruget og miljøet

Med nye teknologier og mange data kan man ikke alene tilpasse indsatsen på bedriften, men også graduere indsatsen præcist indenfor hver enkelt mark. Man kan sprøjte netop der, hvor ukrudtet står samt tildele netop den mængde gødning hver plante har behov for. Den smartere ressourceanvendelse med en målrettet anvendelse af input, en mere effektiv drift og et forbedret udbytte, er således en gevinst for den enkeltes økonomi, men i høj grad også for miljøet.

Nylig udgivet rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet konkluderer således, at det samlede landbrugserhverv vil kunne opnå en gevinst på mellem 255 millioner kroner og 1,2 milliarder kroner årligt ved at udnytte præcisionslandbrug. 

Præcision med Yara Smart Farming

Hos Yara har vi igennem en længere årrække udviklet forskellige teknologier inden for præcisionsgødskning ved at kombinere vores viden, erfaringer og forsøgsresultater med praktiske erfaringer fra landmænd omkring plantenæring. Yara samler disse støtteværktøjer og –tjenester i en ”paraply” under betegnelsen Yara Smart Farming. Her finder man alt fra avancerede digitale værktøjer til enkle guidelines for, hvordan man kan arbejde ”smartere” med plantenæring, lettere udvælge de rette gødningsprodukter, de rette mængder, de rette steder og de rette tidspunkter at gødske. 

Smarte værktøjer til større præcision

Mest kendte præcisionsværktøjer i dag er nok Yara N-Sensor, men derudover rummer Yaras palet af præcisionsløsninger også andre mulighederMest kendte ”præcisionsværktøj” i dag er nok Yara N-Sensor, men derudover rummer Yaras palet af præcisionsløsninger flere interessante muligheder. Eksempler er Yara N-Tester, der gør det nemt og hurtigt at bestemme den voksende plantes kvælstofbehov, Yara Precise, et testkit til spredekontrol samt nulparceller, som på en meget enkel måde gør det muligt at teste markens ugødede kvælstofniveau. Desuden tilbydes planteanalyser og en række apps, hvor man via sin smartphone nemt kan bestemme planters kvælstofindhold, symptomer på mangelsygdomme m.m.

Netop i denne tid arbejdes i Yara på den sidste udvikling af den digitale satellitservice Atfarm, som vil bygge på den gennemprøvede kvælstofmodel fra Yara N-Sensor. Alle sammen værktøjer, der skal gøre det nemmere at arbejde med større præcision og høste potentialet.