Future Cropping

Videncentret for Landbrug er sammen med en række virksomheder og forskningsinstitutioner gået sammen om at udvikle fremtidens planteproduktion, der både økonomisk og miljømæssigt er bæredygtig.

Yara deltager i det fem årige Future Cropping partnerskab, som er blevet startet medio 2015. Projektet er et samarbejde mellem Videncenteret for landbrug, universiteter samt flere fremtrædende virksomheder fra landbrugsbranchen og tæller udover Yara Danmark Gødning: Agco A/S, Orbicon A/S, Ejlskov A/S, Novozymes A/S, Aarhus Universitet, Science & Technology, Københavns Universitet, SCIENCE og AgroTech. Herudover indgår Agro Business Park, FOSS, CLAAS-Agrosystems, Rambøl og GEUS i arbejdet med Future Cropping. Future Cropping projektet har et samlet budget på knap 100 millioner kroner og Innovationsfonden støtter med halvdelen af budgettet.

Formålet med Future Cropping er at øge udbytter samt afgrødekvalitet uden at øge miljøpåvirkningen. Idéen er at udnytte alt den data som indsamles på tværs af forskellige virksomheder og offentlige institutioner, da denne data langtfra udnyttes optimalt den dag i dag.

De store mængder data skal udnyttes til nye muligheder inden for præcisionslandbrug og datakommunikation, hvilket skal hjælpe landmanden i hans daglige arbejde med at forbedre resultater og reducere miljøpåvirkningen. Udover landbruget, forventes det også at dansk agro- og miljøteknologi kan få gavn af resultaterne fra Future Cropping.

Dette kan være gennem udvikling af nye løsninger og teknologier, som kan være med til at styrke eksporten i fremtiden. Tankegangen bag Future Cropping er en tankegang som Yara igennem flere år har praktiseret og projektet ligger derfor tæt op af vores værdier og den forskning vi selv udfører. Ansvarlig for projektet er Kathrine Hauge Madsen fra Seges

I forbindelse med projektet har vi to af vores Yara N-sensorer ude hos demonstrationsmarkerne. Du kan læse mere om demonstrationsmarkerne her.

Hvorfor deltager vi i Future Cropping?

Produktion og salg af handelsgødning er en af vores kerneforretninger.

Vi bidrager til fødevareproduktionen på verdensplan via produktion af plantenæringsstoffer samt precision farming værktøjer og ser optimering af ressourceeffektivitet og rentabilitet som meget væsentlige faktorer.

Yara har i den forbindelse en ambition om at bidrage til bæredygtige løsninger mht. afgrødernes ernæring samt at spille en aktiv rolle vedrørende mad-og klimaspørgsmål. Her er en optimal produktion og udnyttelse af de tilførte plantenæringsstoffer meget væsentlige faktorer. Vi ønsker at gøre brug af intelligente løsninger til at skabe et konkurrencedygtigt marked for fødevareproduktion i kombination med løbende tilpassede gødninger. Det gælder også optimal udnyttelse af de anvendte gødningsstoffer samt anvendelse af teknologier og agronomiske principper til at styre rumlige og tidsmæssige variation. Herigennem ønsker Yara at bidrage til en optimering af ressourceeffektiviteten og rentabiliteten som er væsentlige elementer i et bæredygtigt landbrug.

Vil du vide mere om Future Cropping?

Vil du vide mere om samarbejdsprojektet Future Cropping kan du læse mere på den officielle hjemmeside. Her finder du også interessante artikler og videoer med de forskellige involverede: www.futurecropping.dk Du kan også læse mere om Innovationsfonden her.