Artikler
oktober 24, 2022

Stort behov for mikronæring

Af: Jens Bach Andersen

Oktober har til nu været næsten 2 grader lunere end normalt. Det giver et øget forbrug af næringsstoffer i planterne, hvilket eksempelvis kan ses i Atfarm, hvor der måles meget høje optag af kvælstof i rapsen.


Mikronæring i raps
Mikronæring i raps

Stort behov for mikronæring  

Oktober har til nu været næsten 2 grader lunere end normalt. Det giver et øget forbrug af næringsstoffer i planterne, hvilket eksempelvis kan ses i atfarm, hvor der måles meget høje optag af kvælstof i rapsen (ofte over 150 kg N/ha). Samtidig ser vi planteanalyser med lave værdier for mange næringsstoffer i både korn og raps. Et eksempel på en analyse er vist nedenfor. Derfor anbefaler vi, at man primo november dækker både korn og raps ind med mikronæring – også selvom man måske har været ude med en tidligere tildeling. I praksis betyder det, at vi anbefaler 1-1,5 L/ha YaraVita GRAMITREL til vinterkorn og 1-1,5 L/ha YaraVita BRASSITREL PRO til vinterraps ultimo oktober/primo november. Risikoen for mangel er størst på sandede jorde med højt reaktionstal, men med de gældende afgrødepriser og de lune forhold in mente bør alle være på tæerne når det gælder mikronæring i den kommende tid. Indholdet i produkterne er afstemt efter afgrødernes behov. Således tæller en behandling med GRAMITREL fuldt og helt for en manganbehandling, og en behandling med BRASSITREL tæller som en borbehandling.  

Vi skrev mere indgående om mikronæring til korn og raps tidligere på efteråret. Disse nyhedsbreve giver en dybere beskrivelse af den faglige baggrund for behandlingerne og kan genlæses her:

  • Mikronæring i korn
  • Mikronæring i raps
imagefh3ie.png
Figur 1: Planteanalyse fra raps udtaget oktober 2022. Der er mangel på bor, molybdæn og magnesium. Netop disse 3 næringsstoffer tilføres i god mængde med YaraVita BRASSITREL PRO, og produktet passer derfor som fod i hose på denne mark.