Artikler
april 05, 2019

Bor, mangan og molybdæn til vinterraps

Af: Kristian Nielsen

De fleste rapsmarker står godt efter den milde vinter og vil gro voldsomt så snart vi får lidt mere varme. Denne hurtige vækst sætter roden på overarbejde med at forsyne resten af planten med de nødvendige næringsstoffer. N, P K, og S er der styr på i langt de fleste gødningsplaner, hvorimod der ikke er så stor opmærksomhed for mikronæringsstofferne.


De mikronæringsstoffer der ofte ses mangel på i vinterraps er bor, mangan og molybdæn med bor som den hyppigste mangel. For bor og mangan er risikoen for mangel størst på sandjord og lerjord med høje reaktionstal. For molybdæn er tilgængeligheden dog omvendt mindst ved lave reaktionstal.

YaraVita Brassitrel Pro sikrer rapsens forsyning af bor, mangan, magnesium, calcium og molybdæn. Disse næringsstoffer er alle vigtige for rapsen og sammensætningen af Brassitrel PRO er nøjagtigt tilpasset rapsens specifikke behov.

YaraVita Brassitrel Pro anvendes snarest inden den kraftige vækst starter. Anvend 2-3 l/ha. Er der konstateret bormangel i marken eller vurderes risikoen at være meget høj kan der tages 1 l/ha YaraVita Bortrac med i blandingen. YaraVita Brassitrel PRO kan med fordel blandes med de fleste planteværnsmidler. Tjek www.Tankmix.com eller www.middeldatabasen.dk for blandbarhed. Bedst effekt opnås ved at anvende 150-200 l vand per hektar.

Der kan blandes med de fleste relevante planteværnsmidler, men tjek blandbarhed på Tankmix.com eller middeldatabasen.dk.

YaraVita Brassitrel Pro og YaraVita Bortrac kan købes på vores webshop eller ved at kontakte  Steen Aarup på telefon 22 83 44 00, der kan give dig et godt tilbud.