Artikler
juni 27, 2019

Det kræver viden at holde sig i front

Af: Anja Pedersen, AgriKom

På trods af 100 års indsats for dansk landbrug ser Yara ingen grund til at hvile på laurbærrene. For selvom visionerne for optimal plantenæring og præcisionsjordbrug gennem et helt århundrede er blevet omsat til konkret handling, er der fortsat et stort behov for at udvikle branchen i en mere bæredygtig retning.


I starten af 2019 fejrede Yara Danmark 100 års jubilæum og kan således se tilbage på et helt århundrede som frontløber, hvad angår indsamling og formidling af viden om gødskning og planteavl. Lige siden det første danske kontor slog dørene op på Axelborg i København i februar 1919, er denne viden blevet omsat til konkret landbrugspraksis i form af innovative løsninger og produkter til branchen. På trods af 17.000 ansatte og kontorer i over 60 lande ser man dog ingen grund til at kigge sig i bakspejlet eller læne sig tilfreds tilbage, fortæller markedschef Steffen Halmø.agronomer snakker i marken

I takt med klodens voksende befolkningstal og de stigende politiske og forbrugermæssige krav til bæredygtig produktion vokser efterspørgslen på fødevarer med et minimalt miljømæssigt fodaftryk.

 

– Som producent har vi et særligt ansvar for ikke blot at sigte efter ”laveste fællesnævner” og overholde samfundets minimumskrav, hvad angår miljøhensyn. I stedet bør vi bidrage til at skubbe branchen i en retning, hvor dyrkningen tænkes ind i et bæredygtigt perspektiv, der sikrer størst muligt output med et balanceret input.

Øget udbytte og forbedret produktkvalitet

At innovation og nytænkning er fast forankret i Yaras DNA, kan dateres helt tilbage til Sam Eydes og Kristian Birkelands opfindelse af lysbueprocessen. Meget vand er løbet i åen, siden de to nordmænds opfindelse satte standarden for gødningsproduktionen. Men en af Yaras kongstanker har længe været at arbejde målrettet på at hjælpe landbruget med at øge udbyttet og forbedre produktkvaliteten, samtidig med at miljøbelastningen reduceres.

Derudover har kort afstand til videnstunge aktører længe været afgørende for Yara, der udover at udarbejde egne undersøgelser også samarbejder løbende med blandt andet universiteter og branchespecifikke rådgivningstjenester.

Blandt ingredienserne i opskriften på et helt århundredes stabil fremgang er ligeledes et indgående kendskab til jord og planteavl samt fokus på rådgivning og nem adgang til viden og knowhow, der ikke mindst gør landmanden i stand til at arbejde effektivt og opnå de bedst mulige resultater.

Her har vi altid satset målrettet på at udvikle løsninger og produkter inden for plantenæring samt redskaber og teknologier til blandt andet præcisionslandbrug. Tag nu vores N-Sensor, som bestemmer afgrødernes kvælstofbehov ved at måle deres evne til at reflektere lys og dermed skaber klarhed over hvor meget gødning, der skal bruges på den pågældende del af marken. Gødningsmængden gradueres, imens traktoren kører igennem marken.

Sådan lyder det fra Steffen Halmø, som påpeger, at Yara fortsat vil gå i front som innovativ leverandør til det danske landbrug.

Fremtidens Løsninger

For eksempel søger vi gennem samarbejdet med blandt andet Seges og Århus Universitet i Future Cropping at udvikle og udnytte mulighederne for præcisionsjordbrug og datakommunikation. Derudover skal vi indtænke big data for at opnå de ønskede ressource- og miljømæssige gevinster samt dyrke strategiske samarbejder på tværs af værdikæden.

Fremtidens dyrkningsprocesser skal bidrage til et godt miljø samt reducere CO2-udledningen, skabe optimale betingelser for landbrugsindustrien og brødføde verdens voksende befolkning. Derfor kan vi med et helt århundredes landbrugserfaring konstatere, at virkeligheden har været vores bedste argument i vores målrettede indsats for et dansk landbrug, der fortsat vil være iført den globale førertrøje, runder han af.