Mere end 100 år i dansk landbrug

100 år i dansk landbrug

Historien om Yara, eller i mange år Norsk Hydro, startede tilbage i 1905 med Sam Eyde og Kristian Birkelands opfindelse af lysbueprocessen. Som naboland  til Norge og i kraft af vores rolle som stort landbrugsland har Danmark altid spillet en stor rolle for Norsk Hydro. Det første kontor i Danmark åbnede allerede den 06/02 1919, hvilket betyder at Yara har været i Dansk marked i mere end 100 år. Du kan her se en tidslinje over vores historie.

Se tidslinje

Yara i Danmark

Yara Danmark A/S driver i markedet en række terminaler, lagre og produktionsanlæg, som f.eks. salpetersyre terminalen på Prøvestenen i København, gødningsterminalerne i Randers og Vordingborg samt Flex Gødning på Masnedø. Hovedetkontoret ligger i Fredericia hvor alt salg, bogholderi og markedsføring er lokaliseret.

Sales and Marketing - Gødning

Sales and Marketing er Yaras gødningsafdeling, som sælger mineralske gødninger, der er specielt tilpasset de danske jord-, klima- og vækstforhold. Med mere end 100 års erfaring inden for plantenæringsstoffer ved vi, hvor meget gødningskvaliteten samt det at have de rigtige værktøjer og hjælpemidler betyder for en god vækst og dermed et godt udbytte.

Selv om vores hovedkontor ligger i Fredericia, hvor størstedelen af vores salgs- og marketingsrelaterede opgaver foregår, dækker vi stort set hele Danmark idet vi har flere lokationer. 
I Jylland ligger vores gødningsterminal i Randers, hvorfra størstedelen af alle vores faste gødninger til det jyske marked kommer ind og bliver lagret og/eller opsækket. På Sjælland ligger vores gødningsterminal i Vordingborg. Derudover har  vi en terminal for flydende gødning, Flex Gødning, på Masnedø tæt ved Vordingborg.

Yara New Business

New Business er Yaras danske afdeling inden for salg af industrielle produkter til miljøforbedringer samt en lang række forskellige brancher og processer. Produkterne er hovedsageligt baseret på kvælstof. Med mere end 100 års erfaring inden for industriel brug af kvælstof tilbyder vi komplette industrielle løsninger til bl.a. reduktion af nitrogeNOxider (NOx) og svovlbrinte (H2S), som hjælper vores kunder til at overholde de stadig strengere krav indenfor miljølovgivningen. Vores hovedkontor er placeret i Fredericia, hvor fra vi styrer alle vores salgs- og marketingsaktiviteter samt logistik i hele Danmark.

Desforuden har vi også vores salpetersyre skibsterminal og tankanlæg på Prøvestenen i København. I tillæg driver vi en række lokale lagre og tankinstallationer strategisk placeret rundt i Danmark. Med Yaras globale produktionsapparat i ryggen samt ovennævnte danske logistik set-up, er vi i stand til at tilbyde kvalitetsprodukter med meget høj leveringssikkerhed udført på en sikker og ansvarlig måde.