Få dit vinterkorn sikkert gennem efteråret med YaraVita® GRAMITREL®

Tidlig såning af vinterkorn er blevet et meget brugt virkemiddel som alternativ til efterafgrøder. Men med tidlig såning følger også et større næringsstofoptag hen over efteråret og dermed også en større risiko for en mangelsituation. Dette gælder ikke mindst for mikronæringsstofferne, hvor planterne nemt kan gro sig til en mangelsituation, hvis de ikke bliver hjulpet.

Med Yara Vita GRAMITREL får du en stærk løsning, når det gælder om at imødegå mangel på mikronæringsstoffer i vinterkorn. Manganindholdet i YaraVita GRAMITREL er så højt, at en behandling med 1,5 l/ha tæller som en manganbehandling, men du får en langt mere komplet løsning, hvor der også tilføres kobber, zink og magnesium,  når du vælger YaraVita GRAMITREL frem for et rent manganprodukt.

Pas på skjult mangel

Man kan ikke altid se mangel på næringsstoffer med det blotte øje. Ofte vil en mangel optræde skjult og have konsekvens for udbyttet, selvom der ikke er synlige symptomer. Det illustreres i figur 1, hvor man kan se, at den konstaterbare mangel først optræder et stykke nede ad udbyttekurven. Manglen har med andre ord kostet udbytte, længe før den kunne ses.

Kunsten er derfor, at kunne lave en risikovurdering af sine marker og sine afgrøder, så man med rimelig sikkerhed kan dække sig ind mod mangel på de mikronæringsstoffer, der med størst sandsynlighed kommer til at mangle. Det er med denne risikoafdækning for øje, at vi hos Yara sammensætter og formulerer vores mikronæringsblandinger. Vores blandinger er derfor kendetegnet ved et højt indhold, der sikrer tilstrækkelig forsyning af de mikronæringsstoffer, der erfaringsvis kan optræde mangel på i den enkelte afgrøde. 

 

YaraVita GRAMITREL – en stærk løsning til korn

Til kornafgrøderne har vi udviklet YaraVita GRAMITREL, der er kendetegnet ved at højt indhold af mangan, magnesium, kobber og zink. Behovet for disse fire næringsstoffer er relativt højt i korn, og mangler er hyppige, hvilket ses i figur 2 og 3.

Mikronæring fig1.PNG

I figur 2 er analyser fra 1.981 repræsentative, danske planteprøver samlet – alle udtaget i foråret 2015 - og resultaterne for kobber, zink og mangan er vist. I næsten 80 % af disse manglede mindst et af de tre næringsstoffer, mens halvdelen af prøverne udviste mangel på to eller alle tre næringsstoffer.

 

I figur 3 ses planteprøver udtaget i hvede i efteråret 2008 og 2009 på Yaras forsøgsstation Hanninghof i Tyskland. Også her ses stor forekomst af mangel på samtlige 4 næringsstoffer, der er i YaraVita GRAMITREL.

Med YaraVita GRAMITREL laver du således en målrettet afdækning mod mangel på netop de mikronæringsstoffer, der ofte mangler i vinterkorn. YaraVita GRAMITREL er bredt blandbar med gængse plantebeskyttelsesmidler, og på tankmix.com ligger en række blandetest, som giver mulighed for at kontrollere blandbarheden med enkeltmidler.

Det er væsentligt, at kunne blande sin mikronæring med planteværn, så man kan udnytte de i forvejen planlagte kørsler, og således komme ud flere gange i sæsonen. Mikronæringsstofferne har nemlig dårlig mobilitet i planten og bør derfor tildeles ad flere omgange, så de nye skud altid er forsynet.

Mirkonæring fig2.PNG

Planteprøver næringstofmangel, Hanninghof.PNG

Anbefaling til efteråret

I praksis anbefaler vi, at du giver 1-2 liter YaraVita GRAMITREL 1-2 gange i løbet af efteråret. Så er det teoretiske behov for alle tre mikronæringsstoffer dækket ind via bladene, og du er ude over problemer med manglende indhold eller optagelighed fra jorden. Den nøjagtige dosering og antallet af behandlinger vil afhænge af de lokale forhold, idet let jord, tørre forhold og højt reaktionstal alle er faktorer, der øger doseringsbehovet, mens tidlig såning alt andet lige vil øge behovet for at gentage behandlingen. Desuden skal man være opmærksom på, at vinterbyg erfaringsvis er mere følsom end rug og hvede.

Nedenfor kan du læse mere om YaraVita GRAMITREL og Tankmix.

Se også oplysninger på din forhandler af vores YaraVita-produkter.