Sortering og tusindkornsvægten i vårbyg

Det er vigtigt at kunne kontrollere tusindkornsvægten og sorteringen i vårbyg. Sorteringen er et kvalitetsparameter ved dyrkning af maltbyg.


Næringstoffer og tusindkornsvægten i byg


Kvælstof og svovl

Anvendelse af kvælstof og svovl vil ofte forbedre kerneudbyttet gennem et højere antal kerner. Dette kan ske på bekostning af kernestørrelsen og i stedet skabe flere små kerner. Det er derfor vigtigt at tildele den korrekte kvælstofmængde. 

Det skal dertil siges, at for opnåelse af høje udbytter er kerneantallet vigtigere end kernevægten og man skal derfor passe på ikke at fokusere for meget på kernevægten. Små kerner kan også være et resultat af sen kvælstofanvendelse som er skyld i udviklingen af nye skud og dermed nye aks og kerner. De sene kerner vil reducere den samlede kvalitet da disse er små og med et højt vandindhold. Hvis der opstår lejesæd, som resultat af overdreven kvælstofanvendelse eller kaliummangel, vil dette begrænse den sidste kernefyldningsperiode og give små, umodne kerner.

Kopper, mangan og bor

Undersøgelser har vist at anvendelse af mikronæringsstofferne zink, kobber, mangan og bor alle har forbedret tusindkornsvægten i byg.

Den største påvirkning af kernestørrelsen for byg findes i længden af kernefyldningsperioden – des længere kernefyldning des større kerner. Sådatoen er den faktor som har størst effekt på kernekvaliteten, hvor sen såning giver en ringe planteudvikling og dermed kernekvalitet.