Forbedring af kvaliteten i vårbyg

Den ønskede vårbygkvalitet afhænger af aftagerens specifikationer: skal kornet f.eks. bruges til foder eller til malt. Det vigtigste at overveje er kornets proteinindhold, rumvægt, vandindhold, kernevægt og sortering.

Undersøgelser har desuden vist at maltkvaliteten i byg også bestemmes af andre faktorer som f.eks. sammensætningen af proteiner og kulhydrater, endospermens struktur, cellevæggenes sammensætning og aktiviteter fra forskellige enzymer under maltningsprocessen. Afgrødernes gødskning har en stor indvirkning på kvaliteten af den høstede vårbyg og skal derfor koordineres nøje med de ønskede kvalitetsspecifikationer. For at opnå højest mulige udbytter må landmanden ofte imødekomme en kombination af specifikke krav.

Næringsstoffer og vårbygkvalitet

Makronæringsstoffer, der påvirker vårbygkvaliteten 

Kvælstof og kalium er de mest indflydelsesrige af makronæringsstofferne når det handler om kornkvaliteten. For lidt eller for meget af de to makronæringsstoffer kan have en skadelig effekt. Kvælstof er vigtigt for protein og stivelsesindholdet, mens kalium sikrer stråets styrke og modvirker lejesæd, der kan reducere faldtallet og rumvægten. 

Mikronæringsstoffer, der påvirker vårbygkvaliteten

Det sekundære næringsstof, svovl, kan påvirke kvælstofindholdet i kernerne og proteinsammensætningen. Calcium og bor forbedrer styrken i cellevæggene, hvilket hjælper med til at modvirke risikoen for lejesæd. For store mængder kan dog også have en skadelig effekt. Eksempelvis kan for store mængder svovl resultere i en afvigende smag i forbindelse med maltningsprocessen.