YaraVita Canola Bio

YaraVita Canola Bio

Brassica Vegetables

Kålafgrøder: 3 l/ha så tidligt som muligt i vækstsæsonen, forudsat at der er tilstrækkelig bladmasse at sprøjte på (f.eks. 4-6 blade). Gentag ved behov med 10-14 dages interval indtil en måned før høst. Vandmængde: 200 l/ha.

Carrots

Gulerødder: 2 behandlinger med 3 l/ha når planterne er 15 cm høje og igen 2 uger senere. Vandmængde: 200 l/ha.

Onions

Løg: 2 behandlinger med 3 l/ha så tidligt der er tilstrækkeligt bladdække (6 blade) og igen 2 uger senere. Vandmængde: 200 l/ha.

Brassica Vegetables

Kålafgrøder: 3 l/ha så tidligt som muligt i vækstsæsonen, forudsat at der er tilstrækkelig bladmasse at sprøjte på (f.eks. 4-6 blade). Gentag ved behov med 10-14 dages interval indtil en måned før høst. Vandmængde: 200 l/ha.

Carrots

Gulerødder: 2 behandlinger med 3 l/ha når planterne er 15 cm høje og igen 2 uger senere. Vandmængde: 200 l/ha.

Onions

Løg: 2 behandlinger med 3 l/ha så tidligt der er tilstrækkeligt bladdække (6 blade) og igen 2 uger senere. Vandmængde: 200 l/ha.