Artikler
august 24, 2021

Vandingsstrategi

Af: Niels Holmenlund

Vanding og gødning er to begreber, der ikke kan skilles ad. Betegnelsen er gødevanding eller på engelsk ”Fertigation”. Husk at mere end 95 % af den gødning planterne behøver optages med det vand, som rødderne optager (planten drikker). De resterende 5 % kan evt. optages gennem bladene.


Vandingssystem
Vandingssystem

Korrekt vandingsstrategi er lige så vigtig eller vigtigere end korrekt gødningsstrategi.
Næringsmangel i planter skyldes i de fleste tilfælde forkert vanding og ikke, at der gødes for lidt.
Både overvanding og for stor udtørring kan hæmme næringsoptagelsen, men husk at langt de fleste planteproblemer og udbyttetab oftere skyldes overvanding end for lidt vand.

Hvad bruger planterne vand til?

Svaret på dette er kort; ”alle livsvigtige processer”

 1. Vand bruges i alle basale processer i planter. Bl.a. kan nævnes fotosyntese, krebscyklus, osmotisk regulering og styring af spalteåbninger. Fra vand (H2O) tilføres planterne også hydrogen (brint) (H+), som indgår i mange af de organiske forbindelser, som planterne producerer.
 2. Vand bruges som transportør af alle de næringsstoffer, planterne optager fra jorden.
 3. Langt størstedelen af det vand, som planterne optager bruges i imidlertid til transpiration (fordampning) og køling af planter.

Irrigation.jpg

Planter kan køle sig selv!

Som sagt kan planter gennem transpiration køle sig selv og til med omgivelserne, hvis de befinder sig i et lukket rum som f.eks. et væksthus. Planterne kan imidlertid kun køle, hvis de tilbydes vand nok. Det er her gartneren, de grønne fingre og vandingsstrategien kommer ind i billedet.
Tilbydes planter ikke vand nok f.eks. på en sommerdag vil planterne komme til at stå i et dilemma. Skal de lukke spalteåbningerne for ikke at dø af udtørring, eller skal de gå på kompromis og mindske produktiviteten? Planter vælger naturligvis at overleve på kort sigt, de lukker spalteåbningerne, når de nærmer sig visnegrænsen (den grænse, hvor planterne skal anstrenge sig for at optage vandet) med den konsekvens, at transpiration og vandtransport gennem planterne stoppes!
For gartneren, der vander for lidt, får dette følgende konsekvenser.

 1. På kort sigt stoppes plantens livsvigtige processer mere eller mindre. Dette mindsker naturligvis plantevækst og udbytte på kort sigt.
 2. Værre er det imidlertid, at planterne varmes op, når de ikke længere kan fordampe.
  Plantevævet når på en solskinsdag let en temperatur, hvor enzymer, katalysatorer og processer i planter direkte skades eller nedbrydes. Disse skader rettes ikke op blot planterne igen tilbydes mere vand. Dette er forklaringen på, at planter, der en gang har været udsat for vandmangel, først opnår optimal produktion og plantevækst flere uger efter, at de har været udsat for manglende vanding.

Water circulation in plant.jpg

Planter kvæles af for meget vand!

Planterødder behøver ilt for at kunne ånde, optage vand og optage næringsstoffer. Hvis dyr og mennesker ikke kan ånde dør vi. Det samme gælder for plantens rødder.
Der er her gartneren, de grønne fingre og vandingsstrategien atter kommer ind i billedet.

Det er gartnerens fornemste opgave at sikre, at rødder aldrig kommer til at stå uden ilt/luft i længere tid ad gangen. Den sikreste vej hertil er at sikre, at der altid er luftfyldte porrer i jorden/dyrkningsmediet. Hvad er konsekvenserne, hvis der ikke er ilt/luft nok til rødderne?

 1. Røddernes næringsoptagelse forringes. Dette gælder specielt for calcium, magnesium, fosfor og de fleste mikronæringsstoffer.
 2. Rødder vil langsomt degenerere og senere dø. Beskadigede rødder er samtidig indfaldsvinkel for diverse rodsygdomme (svampe og bakterier).
 3. Vækst og udbytte vil hæmmes i betydelig grad, og på lang sigt vil planter dø. Angribes planter af rodsygdomme kan plantedød hurtigt indtræffe f.eks. ved angreb af Pythium!
 4. Vækst af nye rødder og rodhår hæmmes.

Vandingsstrategi

Uanset kultur, skal der altid udarbejdes en vandingsstrategi. Følgende parametre/forhold skal være en del af strategien.

 • Husk at det fra 15. august og frem til 15. april er bedre at give for lidt vand end for meget vand. Overvanding er den hyppigste årsag til næringsstofmangel og misvækst. Oftest er der rigeligt med næring i rodzonen, men mangel på ilt hæmmer næringsoptagelsen.
  Fra 1. maj og frem til medio august er det omvendt, her er det lettere at give for lidt vand end for meget vand. Planterne skal kunne producere, fordampe og køle. For meget vand om sommeren optager planterne hurtigt fra rodzonen, og iltmangel ses sjældent på denne årstid.
 • Uanset vejr skal planter tilbydes et minimum af vand med et passende interval. Kulturen vil altid bruge et fast minimum af vand. Dette interval varierer meget fra årstid til årstid samt planternes udviklingstrin.
 • Planter skal udover minimumsvanding vandes efter indstråling. Uanset kultur er det indstrålingen fra solen og evt. kunstigt lys, der bestemmer planternes fordampning/vandforbrug.
  Den øjeblikkelige indstråling måles i W/m2, men vigtigere er det at kende strålingssummen over tid. Strålingssummen måles i joule/cm2. Det er til enhver tid indstrålingen over tid, der bestemmer en kulturs vandforbrug.
 • Det anbefales, at man sætter sig grundigt ind i kulturens/afgrødens vandforbrug pr. målt joule/cm2 og vander efter dette. Tomatgartnere verden over har f.eks. sat sig grundigt ind i dette og vander om sommeren i dag 3 ml/m2/joule.
 • Start- og stoptid for dagens første og sidste vanding er en anden parameter, der har meget stor betydning for planternes trivsel. Grundreglen er her, at der aldrig må vandes før planterne er aktive om morgenen, og efter planteaktiviteten er aftaget om aftenen. Vandes der for tidligt eller for sent øges risiko for iltmangel til rødder.

Grønne fingre

Begrebet ”grønne fingre” omtales ofte i gartnerkredse, men hvad menes egentligt med dette?
I Yara er vi ikke i tvivl. Gartneren med grønne fingre er den gartner, der til enhver tid formår at tilbyde sine kulturer netop den vand- og gødningsmængde, der skal til, for i enhver tænkelig situation at sikre optimal vækst og produktion.

Spørg gerne Yara til råds for hjælp til en optimal gødevandingsstrategi.

Gronne fingre.jpg