YaraTera KRISTA MAP

YaraTera KRISTA MAP

YaraTera KRISTA MAP (12% N, 26,6% P) er en monoamomiumfosfat med vandopløselig kvælstof (ammonium)- og fosforgødning. Produktet er fremstillet som fint krystallisk pulver og er let opløselig i vand.

YaraTera KRISTA MAP kan anvendes til alle typer vanding - både drypvanding, gødselsvanding og sprinklervanding.