Gødningsforslag - vårhvede med husdyrgødning

YaraBela PROMANGAN anbefales som placeret kvælstofgødning til alt vårsået korn, hvor husdyrgødning indgår som P og K kilde. Desuden anbefales YaraBela PROMANGAN som opstartsgødning i vintersæd, der senere får gylle – især til manganfølsomme afgrøder som vinterbyg og på manganfølsomme jorde generelt. Desuden siker det høje svovlindhold, at man altid er dækket ind med svovl, når YaraBela PROMANGAN vælges som en NS-gødning.

 

Gødningsforslag – Vårhvede med husdyrgødning  

 

Tidspunkt 

Mængde 

YaraBela PROMANGAN 

Marts  

 300 kg/ha

60 

 

 

18 

Gylle 

Forår 

25 ton

105 

24 

72 

 

YaraBela SULFAN 

St 37 -45 

125 

30