Gødningsforslag - Vårbyg med husdyrgødning

YaraBela PROMANGAN anbefales som placeret kvælstofgødning til alt vårsået korn, hvor husdyrgødning indgår som P og K kilde. Desuden anbefales YaraBela PROMANGAN som opstartsgødning i vintersæd, der senere får gylle – især til manganfølsomme afgrøder som vinterbyg og på manganfølsomme jorde generelt. Desuden siker det høje svovlindhold, at man altid er dækket ind med svovl, når YaraBela PROMANGAN vælges som en NS-gødning.

 

Gødningsforslag - Vårbyg med husdyrgødning  

 

Tidspunkt 

Mængde 

Gylle 

Nedfældet 

25 ton 

90 

20 

60 

 

YaraBela PROMANGAN 

Ved såning 

200 kg/ha 

48 

 

 

14