FLEX NS 24-4

FLEX NS 24-4

Flex NS 24-4 er en god allround kvælstofgødning med et moderat indhold af svovl. Den kan med fordel anvendes på husdyrejendomme, hvor behovet for andre næringsstoffer er opfyldt med husdyrgødning, men kan også anvendes som suppleringsgødskning i mange afgrøder, som f.eks. græs og kløvergræs eller proteingødskning i vinterhvede.

Ved suppleringsgødskning med Flex NS 24-4 vil de fleste afgrøders svovlbehov være opfyldt.

Produktet indeholder 23,7 % kvælstof, hvoraf 10,2 % består af Amid-N.
Vægtfylde: 1,29 kg/liter
Laveste Opbevaringstemp.: - 10,0 grader C.
pH-værdi: ca. 7