FLEX NS 20-10

FLEX NS 20-10

Flex NS 20-10 er en kvælstofgødning med et højt indhold af svovl, hvilket gør den særdeles anvendelig i vinterraps og andre afgrøder, hvor der er et stort behov for svovl.

Flex NS 20-10 anvendes også til kornafgrøder, hvor hovedparten af kvælstofbehovet er tildelt i husdyrgødning. Dette produkt anvendes også for ikke at overskride kvælstofkvoten, men samtidig at kunne dække afgrødens behov for svovl.

Flex NS 20-10 indeholder 19,9 % kvælstof, hvoraf 7,7 % er Amid-N.
Vægtfylde: 1,29 kg/liter
Laveste Opbevaringstemp.: - 10,0 grader C.
pH-værdi: ca. 8