FLEX NPK 20-2-0 med S

FLEX NPK 20-2-0 med S

Flex NPK 20-2-0 er velegnet på lerjord og på jorde med et højt niveau af kalium f.eks. på arealer, hvor roetop er nedpløjet.

9,1 % af kvælstoffet er Amid-N.