FLEX NPK 20-0-4 med S

FLEX NPK 20-0-4 med S

Flex NPK 20-0-4 er velegnet i kombination med svinegylle eller Novogro og for at kompensere for et lavt kaliumtal, f.eks. på arealer med højt udbyttepotentiale eller milde jorde.

18 % af kvælstoffet er Amid-N.
Vægtfylde: 1,22 kg/liter
Laveste Opbevaringstemp.: - 5,0 grader C.
pH-værdi: ca. 7
NaturErhvervsstyrelsens Produktnr.: FB34