FLEX NPK 17-7-0 med S, B

FLEX NPK 17-7-0 med S, B

Flex NPK 17-7-0 er ideel som startgødning i majs idet forholdet mellem næringsstofferne er afstemt og tilgodeser majsens behov og vækstrytme.

Til sent sået vintersæd og vinterraps kan Flex NPK 17-7-0 også anvendes som startgødning placeret ved såning om efteråret.

Af de i alt 17 % kvælstof består 11,5 % af Amid-N.
Vægtfylde: 1,29 kg/liter
Laveste Opbevaringstemp.: - 10,0 grader C.
pH-værdi: ca. 8
NaturErhvervsstyrelsens Produktnr.: EA45