FLEX NPK 15-2-6 med S

FLEX NPK 15-2-6 med S

Flex NPK 15-2-6 anvendes som fuldgødskning af vintersæd.

Ud af de 14,7 % kvælstof består de 12,7 % af Amid-N.
Vægtfylde: 1,22 kg/liter
Laveste opbevaringstemp.: - 5,0 grader C.
pH-værdi: ca. 6,7
NaturErhvervsstyrelsens Produktnr.: DG87