FLEX NPK 13-2-7 med S

FLEX NPK 13-2-7 med S

Flex NPK 13-2-7 er ideel til placering i vårbyg og anden vårsæd. Det høje indhold af fosfor og kalium i forhold til kvælstof betyder, at afgrødens behov for disse også opfyldes selv ved relativt lave kvælstofniveauer.

Flex NPK 13-2-7 kan også anvendes som startgødning i vinterraps.

10,7 % af kvælstoffet består af Amid-N.
Vægtfylde: 1,25 kg/liter
Laveste Opbevaringstemp.: - 5,0 grader C.
pH-værdi: ca. 6,5
NaturErhvervsstyrelsens Produktnr.: DK86