FLEX NPK 10-2-5 med Na

FLEX NPK 10-2-5 med Na

Flex NPK 10-2-5 er specielt tilpasset gødningsbehovet i sukkerroer.
Den indeholder let tilgængeligt fosfor, som ved placering sikrer en hurtig og sikker spiring og rodudvikling. Endvidere er den kendetegnet ved et indhold af natrium, som til en vis grad kan erstatte kalium og medføre et øget sukkerudbyttte.

Flex NPK 10-2-5 er sammensat til at dække sukkerroernes fulde næringsstofbehov.
Kombinationen af kalium og natrium giver et sikkert sukkerudbytte.

Gødningen kan med fordel placeres.

De 9,7% kvælstof består af Amid-N.