FLEX NP 18-1 med Na, Mg, Mn, B

FLEX NP 18-1 med Na, Mg, Mn, B

Flex NP 18-1 er specielt tilpasset gødningsbehovet i sukkerroer.
Den indeholder let tilgængeligt fosfor, som ved placering sikrer en hurtig og sikker spiring og rodudvikling. Endvidere er den kendetegnet ved et indhold af natrium, som til en vis grad kan erstatte kalium og medføre et øget sukkerudbyttte.

Flex NP 18-1 indeholder mikronæringsstoffer, som sikrer en optimal plantevækst i hele vækstsæsonen og er den mest anvendte sukkerroegødning.
Det høje indhold af kvælstof giver en stor såkapacitet mens indholdet af fosfor giver en sikker og hurtig vækststart, især når gødningen placeres.
Mikronæringsstofferne Mg, Mn, og B sikrer optimal plantevækst.

Flex NP 18-1 er særdeles velegnet til placering, hvor den lave pH-værdi sikrer hurtig optagelse af mangan, hvorfor gødningen også er velegnet på lettere jorde, hvor manganmangel kan være et problem.

Kvælstoffet i Flex NP 18-1 består af ren Amid-N.
Vægtfylde: 1,25 kg/liter
Laveste Opbevaringstemp.: - 5,0 grader C.
pH-værdi: ca. 2