FLEX NP 16-1 Nakskov med Na, Mg, Mn, B

FLEX NP 16-1 Nakskov med Na, Mg, Mn, B

Flex NP 16-1 Nakskov er specielt tilpasset gødningsbehovet i sukkerroer.
Den indeholder let tilgængeligt fosfor, som ved placering sikrer en hurtig og sikker spiring og rodudvikling. Endvidere er den kendetegnet ved et indhold af natrium, som til en vis grad kan erstatte kalium og medføre et øget sukkerudbyttte.

Flex NP 16-1 Nakskov indeholder mikronæringsstoffer, som sikrer en optimal plantevækst i hele vækstsæsonen.
Produktet er en specialgødning som er udviklet i samarbejde med Danisco Sugar.

Sammensætningen af kvælstoffet er optimeret og består, udover kvælstof på amidform, af hurtigtvirkende nitrat- og ammoniumkvælstof. Sammen med fosfor giver dette roerne en hurtigere og optimal udvikling.
Råvaresammensætningen er endvidere sammensat, således at der sker en bedre optagelse af magnesium.

De resterende 12,4% kvælstof består af Amid-N.