FLEX N32

FLEX N32

Flex N 32 kan med fordel anvendes i afgrøder, hvor svovltilførslen er sikret ad anden vej.
Det høje kvælstofindhold giver en stor maskinkapacitet, da det ofte kun er nødvendigt at tilføre en lille mængde gødning.

De resterende 15,9% kvælstof består af Amid-N.